Nieuws

Waar of niet waar? Dit zijn 5 (on)waarheden over bedrijfsverzekeringen


Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Er bestaan veel misverstanden over bedrijfsverzekeringen. Deze misverstanden zorgen ervoor dat er problemen kunnen ontstaan omdat u denkt goed verzekerd te zijn terwijl bij schade blijkt dat dat toch niet zo is. Daarom is het belangrijk feit en fictie te onderscheiden. Wij zetten 5 (on)waarheden op een rij.

1. Niet waar: Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet nodig

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die aan anderen wordt toegebracht tijdens de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om letselschade en materiële schade. Denk aan een kop koffie die wordt omgestoten over elektronica bij een klantbezoek, of een klant die uitglijdt over een gladde vloer in uw winkel. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen richt zich op vermogensschade en dekt gemiste omzet van derden als gevolg van uw werk. Daarmee is er dus een belangrijk verschil tussen beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsverzekering heeft u nodig bij een aantal adviserende of uitvoerende beroepen, of wanneer een opdrachtgever of beroepsvereniging hierom vraagt.

2. Niet waar: Een onderneming verzekeren is veel te duur

De kosten van een verzekering worden bepaald door de premie en zijn van een aantal factoren afhankelijk. Als het om een groot of bijzonder risico gaat of een branche waarin veel wordt geclaimd, dan kan de verzekering duurder zijn. Relatief zijn de kosten van een verzekering nog altijd te verwaarlozen tegenover de kosten bij een (flinke) schade. Het is daarom verstandig uw bedrijf te verzekeren tegen mogelijke risico’s en zo onverwachte financiële problemen te voorkomen.

Een risico-inschatting is belangrijk om te bepalen welke risico’s u het beste kunt verzekeren en welke u zelf kunt dragen. Kunt u daar hulp bij gebruiken of wenst u advies? Neem dan contact op.

3. Waar: Een rechtsbijstandverzekering biedt geen dekking voor de schadeclaim zelf

De kosten voor een jurist of advocaat die u bijstaat wanneer u, uw bedrijf of uw medewerker aansprakelijk wordt gesteld voor schade, worden gedekt door een zakelijke rechtsbijstandverzekering. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering dekt niet de kosten van de schadeclaim zelf.

4. Niet waar: Uw particuliere verzekeringen zijn ook geldig voor uw bedrijf

Een privé aansprakelijkheidsverzekering (AVP) beschermt alleen tegen de kosten van wettelijke aansprakelijkheid in uw privéleven. Voor uw bedrijf heeft u een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Ook een inboedelverzekering biedt geen dekking voor bedrijfsinventaris zoals een laptop of bedrijfsgoederen. Zelfs niet wanneer u deze privé heeft aangekocht of thuiswerkt. Hiervoor is een inventarisverzekering of goederenverzekering geschikt.

5. Waar: Verzekeren is belangrijk, ook al is het niet altijd verplicht

Verplicht zijn maar weinig verzekeringen. U bent bijvoorbeeld als werkgever verplicht werknemersverzekeringen te betalen voor personeel, uw bedrijfspand en bedrijfsauto te verzekeren, en daarnaast natuurlijk uw privéziektekosten te verzekeren. Door alleen deze verzekeringen af te sluiten, loopt u een groot risico. Ook niet-verplichte verzekeringen, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsschadeverzekering en de verzuimverzekering behoeden uw bedrijf voor een grote financiële kostenpost en kunnen daarom belangrijk zijn.

Bekijk onze zakelijke verzekeringen of verzekeringen voor zzp’ers of sluit direct online af

 

Bron: KVK, Ondernemersplein