Nieuws

Bescherm uzelf als ondernemer tegen kosten van langdurige ziekte onder personeel


Langdurig Verzuim Ziektekosten Personeel

Een ondernemer met personeel in dienst dient zichzelf en zijn personeel te beschermen tegen verschillende zaken. Daarnaast kan het voorkomen dat een werknemer langdurig ziek is. De kosten die dit met zich meebrengt worden vaak onderschat. Maar wat zijn de precieze kosten van een langdurig zieke werknemer, en hoe kan een ondernemer zich hiertegen beschermen?

Uit onderzoek blijkt dat een langdurig zieke werknemer ruim anderhalf keer meer kost dan werkgevers verwachten. Gedacht wordt dat deze kosten gemiddeld €143,- per dag zijn. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld €230,- per dag (bron: TNO). Daarmee schat 71% van alle werkgevers de verzuimkosten te laag in.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon gedurende 104 weken door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld €230,- per dag. Maar werkgevers krijgen ook te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Worden deze kosten wel meegenomen, dan kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim € 400,- per dag.

Door advies over verzuimverzekeringen en WIA aanvullingsverzekeringen te combineren met arbodienstverlening, helpt Klap bedrijven om de kosten van verzuim te beperken.

Klap Verzekeringsmakelaar is specialist op het gebied van het geven van adviezen en het aandragen/ bespreken van mogelijkheden en/of oplossingen voor werkgevers die eigen risico voor WGA en/of ziektewet willen dragen.

Heeft u vragen over dit onderwerp of ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, zij staan voor u klaar.