Nieuws

5 tips om uw bedrijf klaar te maken voor de herfst


herfst bladeren

Het najaar is aangebroken en drukt ook haar stempel op het weer in ons land. Herfstweer staat synoniem voor meer kans op regen, storm en harde windstoten. Om stormschade te voorkomen is een goede voorbereiding het halve werk. Wij geven u 5 tips om uw (bedrijfs)pand herfstproof te maken en stormschade te voorkomen.

1. Controleer het dak en de dakgoot

Door hevige regen, vuil en bladeren kan de dakgoot verstopt raken. Wanneer de dakgoot verstopt is, kan er lekkage ontstaan waarbij regenwater uw bedrijfspand binnenstroomt. Hierdoor wordt waterschade aan de muren, vloer en spullen veroorzaakt. Controleer of dakgoten en regenpijpen schoon zijn om de kans op lekkage te verminderen en er zeker van te zijn dat regenwater goed kan worden afgevoerd. Is de dakgoot van uw pand beschadigd? Laat deze dan repareren om problemen te voorkomen.

2. Zet alles zoveel mogelijk binnen

Wordt er storm voorspeld? Of is het langere tijd slecht weer? Neem dan het zekere voor het onzekere en zet spullen die zich buiten op uw terrein bevinden zoveel mogelijk binnen. Losliggende spullen kunnen wegwaaien en zo schade veroorzaken aan uw bedrijfsgebouw of dat van de buren. Loop daarom een controleronde langs uw bedrijfspand en over het terrein en ruim alles op wat los ligt of staat, of verplaats naar binnen. Denk hierbij aan werkmaterialen, scheppen, bloembakken, tuinmeubels, reclameborden, parasols en losstaande vlaggen. Zet ook bedrijfsauto’s, bedrijfsbussen en (elektrische) fietsen zoveel mogelijk binnen of overdekt. Als daar geen ruimte voor is, zorg er dan voor dat deze niet dichtbij een boom geparkeerd staan.

3. Controleer de omgeving

Zorg dat zonwering en luifels zijn ingeklapt. Objecten die zijn uitgeklapt vangen meer wind en kunnen zo eerder beschadigd raken of omwaaien. Controleer of schuttingen, terrasafscheidingen en lichtreclames nog stevig staan en zorg dat alle objecten die buiten blijven staan, worden verankerd in de grond of met een touw stevig worden vastgezet. Controleer ook het dak op loszettende dakpannen of dakleer. Als er bomen of grote struiken rond uw terrein staan, controleer deze dan op loszittende takken. Verwijder loszittende takken die mogelijk schade kunnen veroorzaken. Staat er rond uw pand een boom die om dreigt te vallen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij kunnen bomen die een risico opleveren weghalen.

4. Sluit ramen en deuren

Voor de hand liggend maar toch belangrijk: sluit ramen en buitendeuren wanneer het hard waait en zeker bij kans op storm. Ook wanneer een raam op een klein kiertje staat, kan de wind er al onder komen waardoor het raam openwaait of stuk gaat. Houd de deuren van uw bedrijfsgebouw(en) gesloten en verander de stand van de draaideur. Zo voorkomt u meteen tocht en binnenwaaiende bladeren.

5. Controleer installaties

Loop eventuele apparaten en installaties die buiten staan goed na. Zijn ze weersbestendig? Zijn de filters schoon? Kan er geen kortsluiting ontstaan? Als u zonnepanelen op uw bedrijfspand heeft, controleer deze dan ook. Kijk of de zonnepanelen stevig vastzitten om te voorkomen dat deze bij een storm kunnen loswaaien.

Inbraak

Nu de winter in aantocht is, worden de dagen korter en de nachten langer. Inbrekers kunnen in deze tijd, zeker bij bedrijfspanden, in het donker ongestoord hun gang gaan. Zo is in het najaar niet alleen het risico op stormschade, maar ook het risico op schade door inbraak hoger. Naast goede gecertificeerde sloten en beveiligingscamera’s, kan ook een simpele ‘verklikker’ of bewegingslamp helpen. Dieven opereren namelijk niet graag in het licht, dus zullen dan sneller naar een bedrijventerrein verplaatsen dat wél in het donker ligt. Ook bedrijfsauto’s en -bussen met daarin kostbaar gereedschap, zijn geliefd bij inbrekers. Parkeer bedrijfswagens daarom binnen of vlak naast een lamp of lantaarnpaal.

Voorkom dat dit najaar ook financiële schade veroorzaakt

Schade door storm of herfstweer kan flink in de papieren lopen. Om de financiële gevolgen tegen te gaan, is het van belang dat u goed verzekerd bent. Schade aan uw bedrijfspand of bijbehorende gebouwen, is meestal verzekerd onder uw Gebouwenverzekering. Waterschade aan bedrijfsgoederen of voorraad is doorgaans verzekerd onder de Inventaris- of Goederenverzekering. Toch zijn er uitzonderingen. Vaak is er geen dekking voor schade die zelf voorkomen had kunnen worden, zoals schade door een omvallende boom die al niet goed in de grond stond of bijvoorbeeld waterschade als gevolg van openstaande ramen. Stormschade aan uw bedrijfsauto’s is alleen gedekt als deze WA+ beperkt Casco of Allrisk zijn verzekerd. Bekijk daarom goed de voorwaarden van uw verzekeringen om u voor te bereiden op het najaar en onverwachte situaties te voorkomen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Dit kunt u doen bij stormschade

Als u ondanks de voorzorgsmaatregelen toch te maken krijgt met schade aan uw bedrijfsgebouw of spullen, dan zijn een aantal stappen belangrijk om te doorlopen.
– Maak na de schade foto’s van de zaken die beschadigd zijn geraakt
– Tref noodvoorzieningen. Als het nodig is, mag u zonder overleg opdracht geven voor noodreparaties. Het gaat daarbij om reparaties die voorkomen of beperken dat de schade erger wordt
– Meld de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Als u foto’s heeft gemaakt van de schade, stuur deze dan mee. Bent u verzekerd via Klap? Dan kunt u schade telefonisch melden via 020 261 61 61, per e-mail via schadezakelijk@klap.com, of meld uw schade online via het schadeformulier.


Bron:
ABN Amro, ZEKUR