Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Beroepsaansprakelijkheids­verzekering Notaris

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schade die is ontstaan door een beroepsfout.

Bereken premie
Beroepsaansprakelijkheids­verzekering Notaris
Bereken premie

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert het risico van aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

Voor iedere vrije beroepsbeoefenaar van wie de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade van derden ten gevolge van de uitoefening van uw beroep.


Als notaris helpt u mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen, deze legt u tevens vast in notariële aktes. Daarnaast geeft u juridisch advies en let u op de belangen van alle betrokkenen. Het is uw taak om deskundig, onafhankelijk en onpartijdig te zijn. In het uitvoeren van uw beroep kunt u zich geen fouten veroorloven, omdat verschillende partijen vermogensschade kunnen lijden. Wanneer dit het geval is en u hiervoor niet verzekerd bent, dan kan een zo’n aansprakelijkheidsclaim zelfs een gevaar vormen voor uw bedrijfscontinuïteit. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt u dit risico.

Wat is beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade van derden als gevolg van een door u gemaakte beroepsfout. Met beroepsfout bedoelen we een fout die ontstaan is tijdens de uitoefening van uw beroep als notaris. Zo kunt u bijvoorbeeld een foute berekening maken, verkeerd advies geven of kan een notariële akte onjuist worden verklaard. Indien de betrokken partij (in)direct vermogensschade lijdt als gevolg van uw beroepsfout, dan wordt de financiële schade gedekt door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Alleen indien u hiervoor aansprakelijk gesteld wordt en uw handelen binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteiten valt.

Wat wordt er niet gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering als notaris?

Vaak wordt verondersteld dat vermogensschade van derden gedekt wordt door andere aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de schade die u heeft toegebracht aan derden (letselschade) of spullen van derden tijdens uw werk. Zo kunt u als notaris bijvoorbeeld koffie morsen over de telefoon van uw klant, of kan een klant tijdens een bezoek aan uw kantoorpand letselschade oplopen door nalatigheid van uw personeel. Dit wordt absoluut niet gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat het om het lijden van zuivere vermogensschade door uw toedoen.
Naast een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij Klap kunt u uw bedrijfsaansprakelijkheid meenemen in de dekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zo heeft u al uw verzekeringen op één plek en een vast aanspreekpunt voor vragen over uw zakelijke verzekeringen.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht voor een notaris?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor een notaris. Tenzij dit u wordt opgelegd vanuit een brancheorganisatie of wetgeving. Echter wordt het notarissen wel sterk aangeraden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als notaris loopt u grote aansprakelijkheidsrisico’s, deze wilt u als organisatie vaak liever niet dragen.

Wat is de prijs voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering notaris?

De prijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een notaris is geheel afhankelijk van de door u gekozen dekking. De premie hangt o.a. af van de hoogte van het verzekerde bedrag en of u besluit uw bedrijfsaansprakelijkheid, een dubbel jaarlimiet en inloopdekking mee te verzekeren. Hier leest u meer over bij de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notaris.

De dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als notaris

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is de premie afhankelijk van uw gekozen dekking. De dekking stelt u zelf samen bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen. Zo kunt u zelf de hoogte van het verzekerde bedrag kiezen. Kiest u voor een verzekerd bedrag van €500.000, dan is de maximale uitkering €500.000 per aanspraak per (verzekerings)jaar. U kunt ervoor kiezen om een dubbel jaarlimiet mee te verzekeren. Dat betekent dat het verzekerde bedrag van €500.000 per aanspraak maximaal twee keer per jaar wordt uitgekeerd. Zo blijft de maximale uitkering per aanspraak nog steeds €500.000, maar geldt een maximale uitkering van €1 miljoen per verzekeringsjaar.

Ook kunt u ervoor kiezen om de bedrijfsaansprakelijkheid mee te verzekeren en/of een inloopdekking. Een inloopdekking betekent dat beroepsfouten, die u in het jaar voor de ingang van uw verzekering heeft gemaakt, gedekt worden door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Let wel op: er wordt alleen uitgekeerd indien de aansprakelijkheidsclaim in het verzekeringsjaar wordt ingediend, de claim bij u van tevoren niet bekend was en uw handelen binnen de reikwijdte valt van de genoemde beroepsactiviteiten op uw polis.

Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor beroepsgroepen als een notaris, neemt normaliter meer tijd in beslag. Bij Klap profiteert u van een eenvoudig en efficiënt aanvraagproces. Daarnaast heeft Klap een groot inkoopnetwerk en werkt zij samen met één van de grootste Amerikaanse verzekeraars op het aansprakelijkheidsdomein. Hierdoor blijft de kwaliteit van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed gewaarborgd.

Wilt u meer informatie over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een notaris of persoonlijk advies? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies