Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Is een beroepsaansprakelijkheids­verzekering verplicht?

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schade die is ontstaan door een beroepsfout.

Bereken premie
Is een beroepsaansprakelijkheids­verzekering verplicht?
Bereken premie

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan worden omschreven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van beroepsfouten.

Voor iedere vrije beroepsbeoefenaar van wie de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie.

Het verzekert de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van beroepsfouten. De dekking is voor op uw beroep ontworpen.


Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een beroepsverzekering die dekking biedt voor het maken van fouten tijdens het uitvoeren van werk voor derden. Bij fouten kunt u denken aan nalatigheid, vergissingen, verzuim, onjuiste advisering of verkeerd handelen. Een fout kan grote financiële gevolgen hebben en met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u hiervoor verzekerd.

Wanneer is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor bepaalde beroepen is het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij wet verplicht gesteld, omdat het risico in geval van beroepsaansprakelijkheid daar zeer groot is. De beroepen waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht is, zijn:

  • Accountant;
  • Notaris;
  • Advocaat;
  • Financieel adviseur;
  • Architect.

Daarnaast, kan ook om andere reden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten min of meer worden verplicht. Het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan bijvoorbeeld voorwaarde zijn voor lidmaatschap van een beroepsvereniging, door een bemiddelingsbureau vereist worden, voorwaarde voor een opdrachtgever zijn om u in te huren, of onderdeel zijn van contractuele afspraken.

Ook voor beroepen en situaties waarin een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, is dit een belangrijke zakelijke verzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekeirng kan essentieel zijn voor risicobeheersing en voor de continuïteit van uw onderneming of uw werk als zzp’er. Financiële schade die u als gevolg van een beroepsfout veroorzaakt aan derden, wordt in principe niet gedekt door andere verzekeringen. Een privé aansprakelijkheidsverzekering (AVP) dekt geen werkgerelateerde activiteiten. Dus zelfs wanneer u de belastingaangifte invult voor een kennis, is uw aansprakelijkheid daarmee niet verzekerd.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Door toenemende juridisering, loopt u een steeds groter risico aangesproken te worden op de specifieke risico’s die verbonden zijn aan de uitoefening van uw beroep. Ondanks uw zorgvuldige werkwijze, de doorgaans uitstekende kwaliteit van het werk dat u aflevert én uw weloverwogen risicobeheersing, kunt u een fout maken. Daarnaast kunt u natuurlijk ook onterecht te maken krijgen met aansprakelijkstelling.

Om onverwachte kosten te voorkomen, is het belangrijk om te inventariseren voor welke gevolgen u bent verzekerd. Een verzekeringsadviseur kan dit met u uitzoeken. Door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, kunt u de continuïteit van uw werk veilig stellen en met het volste vertrouwen aan het werk gaan.

Neem nu contact op voor een vrijblijvend advies over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Chat live met, of laat u terugbellen door, één van onze specialisten.

Onze specialist Petra Hollander
Voor al uw vragen over onze Is een beroepsaansprakelijkheids­verzekering verplicht?
Petra Hollander
Desk accountmanager
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Wij bellen u terug
Vrijblijvend advies