Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers, ondernemers en professionals online afsluiten

Beroepsaansprakelijkheids­verzekering afsluiten? Hier moet u op letten

Direct uw premie berekenen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereken premie Bereken premie
Beroepsaansprakelijkheids­verzekering afsluiten? Hier moet u op letten
Bereken premie

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan worden omschreven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van beroepsfouten.

Voor iedere vrije beroepsbeoefenaar van wie de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie.

Het verzekert de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van beroepsfouten. De dekking is voor op uw beroep ontworpen.


Denkt u erover om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Dan zijn er een aantal dingen waar u op moet letten. In deze blog leest u meer hierover.

Verplichting Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In sommige gevallen is het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verplicht. Dit kan zijn omdat het beroepsrisico en de kosten van bijbehorende schadeclaims voor beroepsaansprakelijkheid erg hoog zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor advocaten, accountants, architecten en financieel adviseurs. Daarnaast kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook een verplichting zijn vanuit de branche- of beroepsorganisatie. Zij kunnen als voorwaarde stellen dat u voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd moet zijn om lid te mogen worden van de branche- of beroepsvereniging. Er zitten grote voordelen aan zo’n lidmaatschap en door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bent u dan ook meteen beschermd bij mogelijke schadeclaims. Ga dus altijd na of een BAV voor u een verplichting is. Zie ook ‘Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?’. Bovendien kan zowel uw klant of opdrachtgever, als een bemiddelingsbureau, vereisen dat u over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt voordat u aan uw opdracht begint. Dit wordt vaak contractueel vastgelegd. Kijk hier dus goed naar voordat u een overeenkomst tekent.

Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kan zijn dat uw BAV aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zoals hierboven besproken, kan het zijn dat een BAV voor u verplicht wordt gesteld. Dan is vaak ook vastgelegd aan welke voorwaarden deze moet voldoen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over de minimale hoogte van het verzekerde bedrag, of de eis dat een dubbele jaarlimiet wordt meeverzekerd. De gestelde voorwaarden zijn dan leidend voor uw keuzes bij het afsluiten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is dus van belang hierop te letten bij het samenstellen van uw verzekering.
Ook moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn ondergebracht bij een solvabele verzekeringsmaatschappij. Klap werkt uitsluitend samen met verzekeraars die voldoen aan deze solvabiliteitseis.

Aansprakelijkheidsbeperkende maatregelen

In de offerte is meestal geen verplichting tot het gebruik van uw Algemene Voorwaarden richting opdrachtgevers opgenomen. Toch gaat de verzekeraar er vanuit dat u voor rechtstreekse opdrachten (niet via tussenkomst van een bureau) uw Algemene Voorwaarden overeenkomt met uw opdrachtgever. Dit wordt gedaan in het kader van risicobewustzijn en risicomanagement. Het is belangrijk om in uw Algemene Voorwaarden aansprakelijkheidsbeperkende maatregelen op te nemen. Welke aansprakelijkheidsbeperkende maatregelen u in uw Algemene Voorwaarden dient op te nemen, kunt u hier lezen. Naast de Algemene Voorwaarden is het van belang de taken en verantwoordelijkheden in een heldere opdrachtomschrijving vast te leggen, zodat dit voor beide partijen duidelijk is.

Inlooprisico

Gaat u voor het eerst een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en bent u al actief als ondernemer of zelfstandige? Dan is het handig om bij het afsluiten van uw BAV ook een inloopdekking te kiezen. Door het inlooprisico mee te verzekeren, bent u verzekerd tegen schade door gebeurtenissen die al in het verleden hebben plaatsgevonden. Vermogensschade aan anderen door fouten die u in het verleden hebt gemaakt, worden niet vergoed als u toen niet verzekerd was. Ook bij oversluiten, en daardoor een periode onverzekerd te werken, wordt schade welke in die periode ontstaat niet vergoed. Met een inloopdekking wordt deze schade wel vergoed. Daarvoor is belangrijk dat de schade niet bekend is bij het afsluiten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Hoogte van de verzekerde uitkering

Bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan de hoogte van de verzekerde uitkering worden gekozen. Standaard is dit een maximaal verzekerd bedrag van € 250.000. Dit betekent dat er per aanspraak en per jaar maximaal € 250.000 door de verzekeraar uitgekeerd kan worden in geval van een claim. Bij het afsluiten van de BAV kunt u zelf kiezen voor een hogere verzekerde uitkering. Let op: dit heeft invloed op de hoogte van uw premie. Welk verzekerde bedrag u moet kiezen is afhankelijk van uw beroep, uw beroepsrisico’s en uw draagkracht van mogelijke risico’s.

Dubbele jaarlimiet

Wanneer u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat afsluiten, is het mogelijk om een dubbele jaarlimiet te verzekeren. Wat dat inhoudt, leest u hier. Het komt erop neer dat u met een dubbele jaarlimiet, twee keer per jaar aanspraak kunt maken op het maximaal verzekerde bedrag. Als u extra zekerheid wil, is dit slim om te doen. Ook wanneer u veel, of hoge, risico’s loopt in uw beroep, kan het meeverzekeren van een dubbele jaarlimiet voor u de juiste keuze zijn.

Eigen risico

Bij elke verzekering, dus ook bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is sprake van een eigen risico. Houd er bij het afsluiten van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dus rekening mee dat er altijd een bepaald bedrag is dat u zelf betaalt indien u aanspraak maakt op vergoeding. In sommige gevallen kan het eigen risico verhoogd of verlaagd worden, wat vervolgens weer invloed heeft op de hoogte van uw premie.

Chat live met, of laat u terugbellen door, één van onze specialisten.

Onze specialist Petra Hollander
Voor al uw vragen over onze Beroepsaansprakelijkheids­verzekering afsluiten? Hier moet u op letten
Petra Hollander
Desk accountmanager
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Wij bellen u terug
Vrijblijvend advies
    Nieuwsbrief
    Ontvang nieuws en belangrijke ontwikkelingen