Nieuws

Werknemers minder productief door geldzorgen


Geldproblemen geldzorgen werknemers

Door de inflatie en gestegen energieprijzen, ervaren steeds meer Nederlanders geldzorgen. Dit gaat van het bewuster zijn van prijzen in de supermarkt en een extra keer nadenken over grote uitgaven, tot diep in de schulden zitten. Vorig jaar kon één op de tien huishoudens niet rondkomen vanwege onvoldoende inkomen en had één op de drie huishoudens moeite om alle rekeningen te betalen. Dit beperkt zich vaak niet alleen tot thuis, ernstige geldproblemen hebben ook impact op het werk. Geldproblemen onder werkenden komen voor in alle verschillende soorten branches. 80% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers die financiële problemen hebben. Werknemers die geldzorgen hebben, slapen vaak slecht, piekeren meer en hebben meer stress. Op het werk presteren zij hierdoor minder en vallen vaker uit. Als werkgever bent u onderdeel van de omgeving van de financieel kwetsbare medewerker en kunt u proberen deze te ondersteunen.

Financiële zorgen werknemers

De helft van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar of heeft financiële problemen. Toch heerst er bij veel werknemers nog schaamte rond dit onderwerp. Hierdoor wordt er op de werkvloer niet gepraat over schulden en financiële problemen. Het merendeel van de werkgevers is bereid om medewerkers met geldproblemen bij te staan, of ziet dit zelfs als hun verantwoordelijkheid (58%). Veel werkgevers lopen hierbij tegen problemen aan vanwege privacy, of komen het pas laat te weten wanneer een medewerker schulden heeft. Bijvoorbeeld pas wanneer er beslag op het loon wordt gelegd. Stress over geld is niet hetzelfde als ‘normale’ stress. Werknemers die geldzorgen hebben, kunnen dit lange tijd verbloemen en door blijven gaan. Ongemerkt hebben de zorgen invloed op het regelvermogen en concentratievermogen. Hierdoor functioneert de medewerker minder goed op het werk, of komt bijvoorbeeld te laat. Niet iedereen gaat op dezelfde manier om met zorgen rondom geld. Sommige medewerkers ervaren stress door verlaging van het inkomen vanwege een naderend pensioen, terwijl er ook medewerkers zijn die te maken krijgen met loonbeslag en daar heel rustig onder blijven.

Gevolgen van geldtekort

De negatieve gevolgen van geldproblemen zijn niet gering. Op individueel vlak hebben mensen met schulden meer last van stress en depressieve klachten. Ook hebben zij vaker gezondheidsproblemen zoals een hoge bloeddruk, meer ruzies en meningsverschillen, en nemen zij minder vaak deel aan sociale activiteiten. Werknemers met schulden zijn vaak minder betrokken bij het bedrijf en vertonen vaker verzuim als gevolg van hun financiële problemen. Bovendien zijn medewerkers met schulden extra vatbaar voor het plegen van fraude of bedrijfsdiefstal.

Wat kunt u als werkgever doen?

Als werkgever kunt u proberen te zorgen voor een veilige omgeving, waarin men zich durft uit te spreken. Door communicatie te bevorderen en een prettige sfeer te creëren, maakt u de drempel zo laag mogelijk en zullen medewerkers het eerder durven aangeven wanneer zij stress of zorgen hebben. Door vervolgens goed te luisteren, voelt de werknemer zich gehoord en begrepen. Dit alleen al kan helpen om de stress iets te laten afnemen. Geld blijft toch een persoonlijk onderwerp en rond geldproblemen heerst dan ook vaak schaamte. In deze tijd moeten veel mensen zuiniger aan doen en komen moeilijker rond. Geldzorgen zijn daarom voor veel mensen herkenbaar en dat zou het makkelijker moeten maken om hier met elkaar over te praten.
Wees daarnaast alert op signalen die kunnen aangeven dat er sprake is van geldzorgen bij uw werknemers. Stem dit ook binnen de organisatie af (met HR, directie of betrokkenen), zodat er tijdig aan de bel wordt getrokken. Één van de signalen is bijvoorbeeld het vragen om een voorschot op het salaris.

Ook helpt het om het onderwerp in het algemeen te bespreken met mede ondernemers. Misschien hebben zij goede adviezen voor het omgaan met medewerkers die in een financieel ongezonde situatie zitten. Ook kunt u advies vragen aan officiële instellingen zodat u weet wat u in een dergelijke situatie te doen staat en met welke instanties u contact kunt opnemen.

Zorg daarnaast voor de juiste begeleiding. Dit is belangrijk om het leven van uw medewerker weer financieel op de rit te krijgen en geeft daarnaast blijk van goed werkgeverschap. Er zijn verschillende trajecten en programma’s om werknemers met geldproblemen te helpen. Heeft u bijvoorbeeld een collectieve zorgverzekering van ONVZ? Dan kunnen uw medewerkers gratis gebruik maken van de zelfhulpmodules van Mirro, als onderdeel van Werkfit. Met de module Geldzorgen kunnen werknemers zelfstandig aan de slag om hun financiën weer op orde te krijgen, en ontvangen zij daarnaast tips en advies van ervaringsdeskundigen.

Sluit een verzekering af tegen verzuim. Met een goede Verzuimverzekering helpt u niet direct uw werknemer wanneer deze geldproblemen heeft en uitvalt, maar bent u wel gedekt tegen de financiële schade die uw bedrijfsvoering hierdoor oploopt. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering voorziet bovendien in de begeleiding van uw werknemer terug naar het werk, en neemt u administratieve zaken uit handen.

Gezonde financiële situatie voor werknemers

Met de huidige krappe arbeidsmarkt, is het eens te meer belangrijk om uw werknemers zowel fysiek als mentaal gezond te houden. De impact van geldzorgen is groot. Een financieel ongezonde situatie levert stress op, waardoor de werknemer zich minder goed kan concentreren, minder productief is, fouten maakt en eerder verzuimt of misschien zelfs langdurig uitvalt. Als werkgever is het van belang uw medewerkers bij te staan. Dit kunt u doen door het onderwerp bespreekbaar te maken. Af en toe kan een voorschot op het loon uitkomst bieden, maar houden de problemen langer aan dan zijn er verschillende interventies en trajecten mogelijk.

 

Bron: Deloitte, ONVZ