Nieuws

Werkgeversrechten en -plichten tijdens het thuiswerken


Thuiswerken thuis werkplek

De mate waarin we thuiswerken is sinds de coronapandemie enorm toegenomen. Nu de voordelen bekend zijn, is thuiswerken geen tijdelijke trend. ‘Hybride werken’, waarbij deels thuis en deels op kantoor wordt gewerkt komt hierbij het meest voor. Wist u dat er voor u als werkgever een aantal rechten en plichten gelden ten aanzien van thuiswerkend personeel? In dit artikel worden 3 van deze plichten toegelicht.

1. Zorgplicht als werkgever geldt ook voor thuiswerkers

Als werkgever heeft u een zorgplicht over uw werknemers. Volgens artikel 3 van de Arbowet, dient u er als werkgever voor te zorgen dat uw medewerkers op een gezonde en veilige manier kunnen werken. Dit geldt niet alleen op kantoor of in uw bedrijf, maar ook tijdens het thuiswerken. Uit dit artikel blijkt ook dat werkgevers een beleid moeten hebben dat psychosociale arbeidsbelasting; werkdruk, ongewenst gedrag en ingrijpende gebeurtenissen op het werk, te voorkomen. Dit beleid is erop gericht om bijvoorbeeld werkstress tegen te gaan. Onderdeel hiervan is, dat u als werkgever ook het recht heeft om tegen een medewerker te zeggen dat thuiswerken geen optie is, bijvoorbeeld omdat er geen geschikte thuiswerkplek is of gecreëerd kan worden. Het is belangrijk om samen een situatie te vinden waar u en uw medewerker zich in kunnen vinden. Het faciliteren van een goede thuiswerkplek als werkgever, kan een belangrijke bijdrage hieraan leveren.

2. Thuiswerkplek moet onderdeel zijn van de RI&E

Het is goed om de thuiswerkplek mee te nemen in de verplichte inventarisatie van risico’s. Op de werkvloer heeft u zicht op uw medewerkers tijdens hun werk. Hierdoor kunt u erop toezien dat uw werknemers een goede werkplek hebben en tijdig pauzes nemen. Waar u op de werkvloer kunt controleren dat er onder veilige en goede omstandigheden wordt gewerkt, kunt u dit bij uw personeel thuis niet zien. Een preventiemedewerker kan uw werknemers voorlichting geven over veilig thuiswerken, maar of de adviezen daadwerkelijk worden opgevolgd is dan niet bekend. Toch heeft u meer invloed op een goede werkplek thuis dan u misschien denkt. Door de thuiswerkplek op te nemen in de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kunt u ook zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden daar. Laat uw medewerkers een checklist voor de thuiswerkplek invullen en vraag hen jaarlijks om een foto van hun thuiswerkplek op te sturen. Dit is een aanvulling op de RI&E waarmee u aan uw plichten als werkgever voldoet.

3. Zorg dat thuiswerkers en hybride werkers goed zijn verzekerd

Net zoals dat op het werk gebeurt, kunnen uw werknemers ook als gevolg van het thuiswerken klachten ontwikkelen. Ook thuis loopt uw medewerker bijvoorbeeld kans op een burn-out, fysieke klachten door een niet ergonomisch ingerichte werkplek, of zelfs een ongeval. In die gevallen kan uw medewerker u aansprakelijk stellen. U bent namelijk, zoals eerder genoemd, verplicht te zorgen voor veilige- en gezonde werkomstandigheden voor uw medewerkers. Controleer daarom of uw werknemers ook zijn verzekerd onder uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, Collectieve ongevallenverzekering en Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering tijdens het thuiswerken.

Thuiswerkplek checklist

Door een thuiswerkplek checklist te delen met uw medewerkers, geeft u hen handvatten om de thuiswerkplek beter in te richten. De checklist beschrijft waar een goede thuiswerkplek aan moet voldoen en geeft tips om de werkplek en productiviteit te verbeteren.

 

Bron: ONVZ, RIVM