Nieuws

Ondernemers pakken voorzichtig de draad weer op na crisis


Ondernemers Crisis

De gemoedstoestand van ondernemers is beter dan aan het begin van de crisis in maart 2020, maar is de laatste maanden niet verder toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek dat in februari 2021 in opdracht van ABN AMRO is uitgevoerd onder iets minder dan 500 zakelijke klanten.

Het overgrote deel van de bedrijven ondervindt nog steeds duidelijke impact van de crisis op de bedrijfsvoering, blijkt uit het onderzoek (ABN AMRO, 2021). Wel lijkt de situatie langzaam aan te verbeteren en krabbelen bedrijven heel voorzichtig weer iets op. Het aantal opdrachten lijkt langzaam aan toe te nemen. Het aandeel bedrijven dat een verminderd aantal opdrachten rapporteert, daalt ten opzichte van eerdere metingen. Het percentage ondernemers dat op dit moment nog een lagere omzet heeft als gevolg van de crisis, is ook gedaald en is nu op z’n laagst sinds maart 2020. Tegelijkertijd, hebben de maatregelen tegen het coronavirus onoverkomelijk op meer bedrijven een negatieve invloed ten opzichte van mei en september vorig jaar. Bijna 10% (net als aan het begin van de crisis) geeft aan dat hun bedrijf tijdelijk moet sluiten als gevolg van de corona-crisis. Dit kan te maken hebben met de strengere lockdown die in december 2020 is ingesteld.

Veel ondernemers maken gebruik van, of hebben al eerder gebruik gemaakt van, de steunpakketten die door de overheid zijn opgetuigd, zoals de NOW-regeling, de TVL, de TOZO etc. Sinds de inzet van steunpakketten, is de tendens over het lange termijn effect minder negatief. In maart 2020 verwachtte meer dan de helft van de ondernemers een negatief lange termijn effect van de crisis op hun bedrijf, in februari 2021 heeft nog maar een op de vijf ondernemers deze negatieve verwachting. Echter is de verwachting van ondernemers over de lange termijn effecten ook minder positief ten opzichte van een half jaar eerder. Men is overwegend neutraal over de lange termijn effecten van de corona-crisis.

Iets meer dan 75% van de ondernemers blijft zich grote zorgen maken. Deze zorgen gaan dan voornamelijk over uitval van medewerkers, over financiële middelen en over wat de status na de corona-crisis zal zijn. Naast de steunpakketten vanuit de overheid, kunnen ondernemers in sommige gevallen ook gebruik maken van regelingen van de bank of een beroep doen op hun verzuimverzekering of WGA-verzekering.

Het blijft een onzekere tijd en ondernemers geven bijvoorbeeld aan dat het voortbestaan van het bedrijf afhankelijk kan zijn van mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. De ontwikkelingen geven blijk van de bestendigheid van ondernemers en tonen een gematigd positieve blik op de toekomst.

Dat er weinig duidelijkheid over de lange termijn wordt gegeven en geen voorgestelde tijdlijn, maakt dat het voor ondernemers moeilijk is om plannen te maken voor de toekomst. De aankomende persconferentie van 13 april, waarin het kabinet aangeeft wat de bedoeling is vanaf 21 april, zou hier meer duidelijkheid over moeten geven. Er wordt momenteel gesproken over het heropenen van horeca terrassen en winkels en het opheffen van de avondklok. Het concept-openingsplan, waar deze voorgestelde versoepelingen van de maatregelen uit voort komen, wordt nog beoordeeld door het Outbreak Management Team. Met het concept-openingsplan zou  worden toegewerkt naar een situatie waarin uiteindelijk alleen de basismaatregelen (zoals handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten) nog gelden (RTL Nieuws, 2021). Daarnaast wordt er momenteel door middel van de fieldlab experimenten steeds beter in kaart gebracht hoe (grootschalige) evenementen op verantwoorde manier invulling kunnen krijgen. 

Ondanks dat er helaas geen garantie kan worden gegeven, bieden deze ontwikkelingen in ieder geval hoop en perspectief!

Bron: 

ABN AMRO, Impact Coronacrisis deel 4, ABN AMRO BUSINESS COMMUNITY | ONDERZOEK (onderzoeksrapport), februari 2021
Koole, S., en Lambie, F. (2021, 7 april). ‘Plan kabinet: eind april versoepelingen horeca, winkels en onderwijs’. RTL Nieuws. Geraadpleegd op https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5224002/openingsplan-versoepelingen-horeca-winkels-en-onderwijs-eind-april