Bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering stichting

Besluiten door u of door uw medebestuurders kunnen grote gevolgen hebben. Bescherm uw stichting hiertegen.

Bereken premie
Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering stichting
Bereken premie

Als bestuurder van een stichting bent u in principe niet aansprakelijk voor schulden die de stichting heeft of voor vorderingen van derden. In geval van ‘wanbestuur’ is er echter wel aansprakelijkstelling mogelijk. Als bestuurder kan u aansprakelijk worden gesteld als gevolg van een bestuursfout door u of medebestuurders en uw privévermogen is dan niet langer beschermd. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting kan u in dat geval uitkomst bieden. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting verzekert het bestuur van stichtingen tegen aanspraken op het privévermogen naar aanleiding van bestuursfouten.

Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting?

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor stichtingen beschermt het privévermogen van bestuurders van een stichting in geval van aansprakelijkstelling. Wanneer u een bestuursfunctie bekleedt heeft u een zware en verantwoordelijke taak. U houdt zich bezig met het voortbestaan van de stichting en bent, eventueel gezamenlijk, verantwoordelijk voor besluitvorming binnen de stichting. Fouten of nalatigheden tijdens de uitvoering van uw bestuursfunctie, kunnen worden gezien als wanbestuur. Als door deze fouten de stichting of derden schade hebben opgelopen, wordt u aansprakelijk gesteld. Het betreft hierbij aansprakelijkheid voor financiële schade die zowel aan de stichting zelf (interne aansprakelijkheid) als aan derden (externe aansprakelijkheid) kan zijn veroorzaakt. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting beperkt uw financiële risico’s en is belangrijk voor iedereen die bestuurder, commissaris of toezichthouder van een stichting is.

Waarom een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting?

Als bestuurder van een stichting heeft u een verantwoordelijke taak. Waarschijnlijk is het niet het eerste waar u aan denkt bij het aannemen van een bestuursfunctie, maar uw functie brengt ook voor u persoonlijk risico’s met zich mee. Het is dan ook belangrijk om u goed te verzekeren. Als bestuurder handelt u vanuit de stichting, en kunnen de stichting of anderen schulden oplopen als gevolg van uw beleid. Indien er sprake is van ‘wanbestuur’, is niet de stichting maar het bestuur daarvoor aansprakelijk. Daarbij kan ook het voeren van een onvolledige administratie en het niet op tijd verzenden van jaarrekeningen worden gezien als onjuist bestuursbeleid en leiden tot aansprakelijkstelling.

Het kan dus zijn dat er als gevolg van uw handelen als bestuurder, financiële schade aan anderen of aan de stichting zelf ontstaat. Hier kan een grote schadepost en een hoge aansprakelijkheidsclaim uit voortkomen. Om te voorkomen dat uw bestuursfunctie negatieve (financiële) impact op uw privéleven heeft, is het verstandig een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting af te sluiten.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting wordt afgesloten op naam van de stichting en geldt voor alle bestuursleden. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting is financiële schade gedekt die het gevolg is van bestuurlijk handelen. Daarmee beschermt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zowel bestuurders als de stichting zelf en is deze verzekering dus onmisbaar voor stichtingen.

Wanneer u als bestuurder te maken heeft met aansprakelijkstelling, zal u zichzelf moeten verdedigen. Ook wanneer u onterecht aansprakelijk wordt gesteld maakt u kosten voor verweer. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting zijn de kosten voor verweer gedekt en kunt u een beroep doen op juridische bijstand. Uw rechtsbijstandverzekering biedt in principe geen dekking voor kosten die voortkomen uit uw bestuursfunctie en is alleen voor particuliere gebeurtenissen geldig.

Er is sprake van een toenemend aantal aansprakelijkheidsclaims. Wanneer het vermoeden bestaat dat er onjuist bestuur gevoerd is, wordt er al snel overgegaan op aansprakelijkstelling. Het bestuur van een stichting is extra kwetsbaar omdat er geen leden en geen algemene ledenvergadering is waarin voorgenomen besluiten worden getoetst. Het risico op het nemen van verkeerde besluiten en handelingen die verkeerd uitpakken, is daarom groot bij een stichting.

Wat is de dekking van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dient om ondernemingen te beschermen tegen financiële schade als gevolg van bestuurdersaansprakelijkheid. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting verzekert de stichting zelf en het huidig, voormalig en toekomstig bestuur.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting, welke u kunt afsluiten via Klap, biedt ruime vergoedingen en een uitgebreide dekking.

Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting is uw stichting verzekerd tegen:

  • Financiële schade als gevolg van bestuursfouten of onjuist bestuursbeleid;
  • Financiële schade die aan derden is veroorzaakt door bestuursfouten of onjuist bestuursbeleid (inclusief wettelijke rente);
  • Bereddingskosten;
  • Rehabilitatiekosten.

Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting bent u als bestuurder verzekerd tegen:

  • Inbreuk op uw privévermogen als gevolg van bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Kosten van verweer en juridische bijstand;
  • Opheffingskosten van een beslag.

Ook biedt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting van Klap een mogelijke inloopdekking. Dit zorgt er voor dat u gedekt bent tegen de gevolgen van bestuursfouten die zich hebben voorgedaan vóór het afsluiten van de verzekering en later pas aan het licht komen en geclaimd worden.
Informatie over alle specifieke vergoedingen van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting kunt u vinden in de polisvoorwaarden op onze website. Onze deskundigen kunnen u hier ook over informeren en kunnen u een passend advies geven.

Wat kost een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering stichting, zijn afhankelijk van de gekozen specifieke dekkingen. De hoogte van het verzekerd bedrag van uw Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting heeft invloed op de verzekeringspremie.

Het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is van groot belang voor stichtingen omdat de financiële gevolgen van bestuursfouten aanzienlijk kunnen zijn. Bestuursfouten kunnen uiteindelijk leiden tot faillissement van de stichting en aanspraken kunnen zelfs leiden tot faillissement van individuele bestuurders. Aanspraken leiden daarnaast nog tot kosten voor verdediging tegen de claim en kosten voor juridische bijstand. De verzekering dekt deze zaken, waardoor de kosten van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting zonder meer worden gerechtvaardigd.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting afsluiten

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van een stichting beschermt bestuurders tegen aanspraken op hun privévermogen. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die is af te sluiten via Klap, bent u verzekerd tegen onverwachte kosten naar aanleiding van bestuursfouten en kan u aanspraak maken op adequate hulp in geval van een claim.

Uw premie voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting kan u online berekenen. Ook is het mogelijk om een offerte op te vragen. Onze deskundigen staan voor u klaar indien u vragen heeft of advies wilt over uw Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Klap is reeds meer dan 170 jaar specialist in verzekeren. Klap is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar op het gebied van zowel zakelijke als particuliere verzekeringen. Tegen goede voorwaarden en een scherpe premie leveren wij u passende verzekeringen. Klap voorziet u van een objectief advies en stemt indien mogelijk de verzekering af op uw persoonlijke wensen.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies