Bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering coöperatie

Voorkom inbreuk op uw privévermogen. Dit zijn de redenen om u te verzekeren.

Bereken premie
Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering coöperatie
Bereken premie

Als bestuurder van een coöperatie neemt u belangrijke besluiten en bent u medeverantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de coöperatie. U wordt geacht goed bestuur te voeren en de keuzes te maken die het beste zijn voor de coöperatie. Toch kan een besluit achteraf onjuist blijken te zijn. Een dergelijke bestuursfout door u of een medebestuurder kan uiteindelijk grote gevolgen hebben voor de coöperatie. Ook derden, bijvoorbeeld leveranciers, kunnen hinder ondervinden. Als bestuurslid wordt u verantwoordelijk gehouden voor het bestuur en kan u door de coöperatie of door derden aansprakelijk worden gesteld. U bent dan persoonlijk aansprakelijk met uw privévermogen. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders in geval van aansprakelijkheid. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie voorkomt aanspraken op het privévermogen van bestuurders en beschermt zowel het bestuur als de coöperatie tegen de financiële gevolgen van bestuursfouten.

Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie verzekert het bestuur tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkstelling. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die u beschermt tegen de risico’s die u loopt als bestuurder van een coöperatie. De verzekering is bestemd voor alle soorten coöperaties en verzekert in één keer het volledige bestuur. De gevolgen van bestuursfouten, onjuiste besluiten en nalatigheden zijn verzekerd.

Als medebestuurder van een coöperatie draagt u zorg voor de dagelijkse gang van zaken en neemt u belangrijke besluiten uit naam van de coöperatie. Onverhoopt kan u of een medebestuurder een fout maken. Door bijvoorbeeld achteraf onnodige uitgaven, een onjuiste belegging, of door nalatigheid kan de coöperatie in de financiële problemen raken. In dat geval, biedt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie hulp. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie verzekert financiële risico’s die u loopt als bestuurder.

Waarom een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie?

Een bestuursfunctie brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee en achteraf onjuiste beslissingen kunnen grote gevolgen hebben. Een indringend besluit of onjuiste beleidsvoering kan leiden tot schulden voor de coöperatie. Het bestuur is in dat geval aansprakelijk.

Aansprakelijkstelling kan voor u als bestuurder enorme impact hebben op uw privévermogen. Zonder verzekering, kan dit zelfs leiden tot persoonlijk faillissement voor u als bestuurder van een coöperatie. Het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie is daarom van groot belang. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap beschermt u zichzelf en uw medebestuurder(s) en beperkt u de financiële risico’s.

Wat is de dekking van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie beschermt zowel het volledige bestuur als de coöperatie zelf tegen negatieve financiële gevolgen van handelingen van bestuurders.
Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap, kan u rekenen op een ruime dekking en deskundige begeleiding.

Onder de dekking van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie vallen onder andere:

  • Financiële schade aan derden, inclusief bijbehorende wettelijke rente;
  • Financiële schade aan de coöperatie, als gevolg van een bestuursfout;
  • De kosten van verweer tegen een bestuurdersaansprakelijkheids claim;
  • Opheffingskosten van een beslag;
  • Bereddingskosten (kosten om schade in het vervolg te kunnen voorkomen).

Niet alle kosten kunnen zonder meer vergoed worden. Bekijk de polisvoorwaarden voor meer informatie over de dekking van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie. Ook kan een van onze verzekeringsadviseurs u hier meer duidelijkheid over geven.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie heeft standaard een inloopdekking, waardoor ook aanspraken uit het verleden die pas in de looptijd van de verzekering bekend worden, verzekerd zijn. Aanvullend is het mogelijk om een extra uitloop dekking af te sluiten. Hiermee is het bestuur ook na faillissement en na stopzetten van de verzekering, beschermd tegen persoonlijke aanspraken die betrekking hebben op de verzekeringsperiode. Zaken zoals dwangsommen en boetes komen niet in aanmerking voor vergoeding.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Klap zorgt ervoor dat de financiële risico’s die u loopt door uw bestuursfunctie, worden beperkt.

Wat kost een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering coöperatie zijn afhankelijk van de invulling van de verzekering. Het is mogelijk om de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie gedeeltelijk aan te passen. De premie voor een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie is afhankelijk van het verzekerd bedrag (hoeveel er maximaal vergoed kan worden door de verzekering op jaarbasis) en van aanvullende keuzes.
Bestuursfouten hebben grote impact op de coöperatie en op anderen. De financiële gevolgen zijn vaak niet te overzien. Schade door een bestuursfout kan enorme bedragen betreffen, met een aanzienlijke aansprakelijkheidsclaim als gevolg. Ook wanneer aansprakelijkstelling niet terecht is, zijn er hoge kosten betrokken bij verweer tegen de claim. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie dient om het bestuur te beschermen tegen deze kosten. Ook financiële schade aan derden of aan de coöperatie zelf als gevolg van bestuurlijk handelen, valt onder de verzekering. De kosten van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie worden gerechtvaardigd door de hoge financiële risico’s.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie afsluiten

De aansprakelijkheidsverzekering voor coöperatiebestuurders beschermt de coöperatie en het volledige bestuur tegen de financiële gevolgen van bestuursfouten. Bij Klap sluit u een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af met een ruime dekking en goede voorwaarden. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt dat het privévermogen van voormalig, huidig of toekomstig bestuur wordt aangesproken. Ook biedt de verzekering dekking voor schade aan derden door een bestuursfout en voor begeleiding in het geval van een aanspraak.

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie. Bent u op zoek naar een een onafhankelijk advies, of wilt u sparren over de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering coöperatie? Neem dan contact op met een van onze zakelijke adviseurs. Zij staan voor u klaar en zijn graag van dienst.

Klap is meer dan 170 jaar specialist op het gebied van zakelijke en particuliere verzekeringen. Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar kijkt Klap mee naar uw persoonlijke situatie om de juiste oplossing te vinden voor uw verzekeringsvraagstukken. Door onze ervaring kunt u vertrouwen op een deskundig advies en daarbij maken wij altijd gebruik van een persoonlijke benadering.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies