Pensioen Pensioenverzekering

Pensioen

Een pensioenregeling kost geld, maar biedt de werkgever ook voordelen. Werkgevers kunnen zich hiermee onderscheiden.

Neem contact op
Pensioen
Neem contact op

U kunt zowel voor uzelf als voor uw medewerkers een pensioenregeling treffen. Wij geven u graag onafhankelijk advies.

Ook na het afsluiten van de pensioenregeling wordt u door ons ondersteund en kunt u met al uw vragen bij ons terecht.

Naast een heldere manier van communiceren nemen wij u alle werkzaamheden inzake de pensioencommunicatie uit handen.


Verzekerd zijn van een goed pensioen voor uw werknemers

Een pensioenregeling is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde en biedt werkgevers de mogelijkheid om zich hiermee te onderscheiden. Op het gebied van pensioenregelingen heeft u als werkgever een zorgplicht. De manier waarop u de pensioenregeling beheert, regelt en communiceert met uw medewerkers kunt u zelf bepalen en is volop in ontwikkeling. Met Klap doet u een sprong vooruit in maatwerk voor pensioen gerelateerde zaken.

‘In control’ van uw pensioendossier

U kunt contact opnemen met onze pensioenadviseurs voor al uw vragen over collectieve pensioenregelingen voor werknemers. De adviseurs van Klap staan voor onafhankelijk en hoogwaardig pensioenadvies. Onze dienstverlening is erop gericht om het pensioendossier begrijpelijk en beheersbaar te maken: wij helpen u “in control” te komen en bovenal te blijven.
Complexe pensioenvraagstukken terugbrengen tot haar essentie om vervolgens samen met u de verschillende oplossingsrichtingen verder uit te werken. Daar ligt onze uitdaging waarbij wij ook de daadwerkelijke implementatie van de oplossingen ter hand kunnen nemen.

Pensioenadvies

Als ondernemer kunt u zowel voor uzelf als voor uw medewerkers een pensioenregeling treffen. Wij geven u graag onafhankelijk advies over de mogelijkheden en regels die hiervoor gelden.

Op basis van een grondige analyse begeleiden wij onze relaties bij:

  • Het adviseren ten aanzien van de inhoud van pensioenregelingen, passend bij de bedrijfsdoelstellingen en binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving;
  • Het verzorgen van het offerteproces en optreden als onafhankelijk onderhandelingspartner richting pensioenuitvoerders;
  • Het uitvoeren van second opinions.

Pensioenbeheer

Als het gaat over pensioenen, gaat het vaak over ingewikkelde omschrijvingen, onbegrijpelijke voorwaarden en de beroemde kleine lettertjes. Het is geen sinecure om alle documenten, polissen, facturen van pensioenuitvoerders op juistheid te controleren, een proces dat continu doorgaat door alle veranderingen die zich voordoen. Wij zijn hierin gespecialiseerd, evenals in het toezichthouden op de toepassing van de verzekeringsvoorwaarden.

Met ons online platform voor beheer van uw pensioen en andere employee benefitsregelingen maken wij het gehele administratie en communicatie proces van verzekerbare arbeidsvoorwaarden gemakkelijker en efficiënter. Dubbele invoer in verschillende systemen is verleden tijd. Met één wijziging worden automatisch alle andere relevante gegevens verwerkt, premies en verzekerde bedragen berekend en direct gecommuniceerd met alle uitvoerders. Hiermee wordt de administratieve last verminderd en tegelijkertijd creëert u maximaal overzicht.

Klap – Online startpunt

Geld voor straks.

Wat heeft jouw werkgever geregeld?

Geld voor je gezin.

Stel dat jouw iets overkomt!

Geld als je niet meer kan werken.

Bijvoorbeeld bij een ongeluk.

Onze unieke aanpak in de pensioencommunicatie

Klap biedt u een nieuwe unieke aanpak in de communicatie aan over het pensioen van uw medewerkers. Naast een heldere manier van communiceren nemen wij u alle werkzaamheden inzake de pensioencommunicatie uit handen en zorgen wij er voor dat uw medewerkers zo goed en volledig mogelijk geïnformeerd worden over hun pensioen.

Hoe werkt de deelnemerscommunicatie?

1. Online startpunt:
Wij leveren een maatwerk (look&feel van de werkgever) pensioencommunicatieportal (online startpunt), een persoonlijke omgeving voor iedere deelnemer van de pensioenregeling dat zorgdraagt voor een duidelijke uitleg over de pensioenregeling die gekoppeld is aan de persoonlijke situatie. Het online startpunt brengt de portalen van de pensioenuitvoerder en het pensioenregister samen.

2. Plenaire presentatie gevolgd door persoonlijke gesprekken met werknemers:
De start van het pensioencommunicatietraject is dat wij een plenaire presentatie voor de werknemers verzorgen met uitleg van de pensioenregeling. Daarna kunnen alle werknemers een persoonlijk pensioengesprek aanvragen met onze pensioenadviseur. Dit zal plaatsvinden in de vorm van individuele pensioenspreekuren op kantoor van de werkgever. De werkgever biedt ook de nieuwe medewerkers een persoonlijk pensioengesprek aan.

3. Verzorging van het uitnodigingstraject met evaluaties:
Klap ontzorgt de werkgever door het uitnodigingstraject naar de medewerkers te coördineren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een online agendasysteem, waarin de medewerker kan aangeven wanneer het hem/ haar uitkomt om een gesprek met een adviseur van Klap aan te gaan. Na afronding van het communicatietraject zullen wij zorgdragen voor een objectieve tevredenheidsonderzoek.

4. Online Rekenpaneel:
Onze pensioenadviseur heeft een online rekenpaneel tot zijn beschikking. Hierdoor kan er snel tijdens het pensioengesprek met de werknemer een overzicht van de te verwachte inkomsten en uitgaven worden gemaakt. Vervolgens toont het rekenpaneel het resultaat van de persoonlijke keuzes van de werknemer. Direct na het gesprek wordt het resultaat per e-mail naar de medewerker gezonden.

Pensioenverzekering voor de werknemer

De pensioenverzekering verzekert een oudedagspensioen en/of een partner- en wezenpensioen en /of een arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de medewerker en zijn/haar nabestaanden.  Er zijn vele (soorten) pensioenregelingen, veelal geldend voor de gehele bedrijfstak, per CAO of per werkgever. Een goede pensioenregeling heeft als resultaat dat medewerkers na 40 dienstjaren een ouderdomspensioen ontvangen dat zoveel mogelijk aansluit bij het salaris. De pensioenopbouw kan gerelateerd zijn aan het laatstgenoten salaris (eindloonregelingen zijn uit de gratie) of aan het gemiddelde verdiende salaris tijdens het dienstverband (middelloonregeling). In het MKB segment is de meest gebruikelijke pensioenregeling een premieovereenkomst (ook bekend als beschikbaar premiestelsel).

Pensioenovereenkomst voor de werkgever

Op alle pensioenovereenkomsten is de Pensioenwet van toepassing. Deze wet beoogt het pensioen zoveel mogelijk zeker te stellen en verplicht dat de pensioengelden buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht worden. Vandaar dat werkgevers een pensioenverzekering sluiten met een professionele pensioenuitvoerder (verzekeraar, Algemeen Pensioenfonds (APF) of Premie Pensioen Instelling (PPI)).

Pensioenen zijn fiscaal gefaciliteerd; premies worden niet belast bij de werknemer, maar de uitkeringen wel. Gebruikelijk is dat medewerkers bijdragen in de kosten van de pensioenregeling.

‘Execution Only’ ook via Klap

Als uw bedrijf nog geen pensioenregeling heeft en maximaal 10 werknemers in dienst heeft, kunt op basis van ‘Excecution Only’ eenvoudig en tegen lage kosten een collectief pensioen voor uw werknemers regelen. Dit kunt u via Pensioenregelingafsluiten.nl volledig zelf. U hebt wél de keuze om vooraf Pensioenregelingafsluiten.nl te laten onderzoeken of uw bedrijf onder een verplichte CAO of Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt. In dat geval kunt u namelijk geen eigen pensioenregeling invoeren, maar moet u aansluiten bij een BPF. Met de keuze voor de online oplossing kiest u voor de pensioenregeling van Zwitserleven, de Nu PensioenRekening, een collectief pensioen voor uw werknemers regelen. Collectief pensioen is een merk van Klap.

Kijk voor meer informatie over het ‘Execution Only’ product van Klap op Pensioenregelingafsluiten.nl.

Bij Klap bent u verzekerd van een goed pensioen!

Voor al uw vragen over pensioen
Onze specialist Misja van Breenen
pensioen consultant Misja van Breenen
Onze specialist Sandra van Dijk
pensioen consultant Sandra van Dijk
Onze specialist Olaf  Reimus
pensioen consultant Olaf Reimus
Ik wil advies