Nieuws

Verduurzamen & besparen op de energierekening?


Verduurzaming verduurzamen energierekening energieprijzen

De installatie van zonnepanelen op een bedrijfspand is een slimme zet. Je bent niet alleen duurzaam bezig, maar je profiteert ook van aantrekkelijke fiscale voordelen. Daarnaast zijn zonnepanelen een welkome oplossing in tijden van oplopende energiekosten. Toch is het goed om stil te staan bij de extra risico’s die zonnepanelen met zich meebrengen. Denk hierbij aan vandalisme, toename van diefstal- en stormschade, brand door ondeugdelijke plaatsing, storingen in de zonnepanelen en omvormers en andere ingrijpende zaken.

Het is daarom van belang om je vooraf goed te laten informeren zodat je niet voor vervelende verassingen en extra investeringen komt te staan. Overweeg je het plaatsen van zonnepanelen? Lees dan onderstaand stappenplan:

Stap 1: Voorbereidingsfase en controle van het dak

1.1             Laat een constructieberekening uitvoeren door een constructeur. Dit is nodig om te bepalen of de dakconstructie voldoende draagkracht heeft voor het extra gewicht van de installatie. Hierbij is een bevestiging van de constructeur, over voldoende draagkracht van de dakconstructie, van belang. Laat dit vervolgens in de offerte vastleggen.

1.2             Controleer de bestaande dakisolatie. Het is mogelijk dat het dak voorzien is van brandbare isolatiematerialen zoals Polystyreen (EPS).

1.3             Controleer de staat van de dakbedekking.

1.4             Houd bij platte daken rekening met de afvoer van hemelwater.

1.5             Houd bij de aanleg van de PV-installatie (een systeem welke los van het net werkt) in het leg-plan rekening met voldoende bereikbaarheid van de PV-installatie in geval van een calamiteit.

1.6             Laat de panelen monteren en opleveren door een erkend installateur conform de daarvoor geldende normen NEN 1010, NEN-EN-IEC 62446, NPR9090, NEN 7250 en het bouwbesluit. Leg deze normen vast in de offerte.

Stap 2: Aanlegfase

2.1             De PV-installatie moet voorzien zijn van vlamboogdetectie. Deze zorgt voor automatische afschakeling van de string waarin een vlamboog gedetecteerd wordt.

2.2             Om schade te voorkomen is het belangrijk dat zonnepaneleninstallaties zijn voorzien van een bescherming tegen overspanning.

2.3             Kabeldoorvoeren door het dak dienen brandwerend afgedicht te worden met een onbrandbaar materiaal.

2.4             De omvormers dienen in een schone geventileerde omgeving gehangen te worden
conform de voorschriften van de leverancier. De omvormers dienen tegen een onbrandbare achterwand gehangen te worden en voldoende vrij van brandbare materialen. Hang ter plaatse van de omvormers rookmelders op.

2.5             Wanneer gebruik gemaakt gaat worden van een energie opslagsysteem (batterij) dient deze buiten het pand tegen een onbrandbare gevel (gemetseld of beton), of op minimaal 10 meter van de gebouwgevel, geïnstalleerd te worden.

Stap 3: Zonnepanelen en verzekering?

Doorgaans kunnen zonnepanelen meeverzekerd worden op de Gebouwenverzekering. Denk hierbij wel aan het verhogen van de verzekerde som en zorg er tevens voor dat er een adequate Milieuschadeverzekering van kracht is.

Welke documenten moeten worden aangeleverd ter beoordeling door de verzekeraar?

  • Een geldig keurings-, opleverings-, controle- of inspectierapport (niet ouder dan 3 jaar);
  • Indien van toepassing: De door de uitvoerende inspectie- of keuringsinstantie ondertekende herstelverklaring, waaruit blijkt dat de bij de inspectie en/of keuring geconstateerde gebreken zijn hersteld;
  • Een verklaring inclusief constructieberekening van een constructeur waaruit blijkt dat het dak de zonnepaneleninstallaties, inclusief alle aan- en toebehoren kan dragen en er geen bezwaar bestaat tegen plaatsing van de zonnepaneleninstallaties;
  • Opgave van het aanwezige isolatiemateriaal in de daken;
  • Offerte met details over de zonnepanelen (o.a. aantallen en vermogen).