Nieuws

Compliment of niet: Wat te doen bij aansprakelijkstelling door beroepsfout


Bouw Beroepsfout Complimentendag

Vandaag is het nationale complimentendag. De dag waarop we net wat eerder geneigd zijn om de buurvrouw te complimenteren met haar behulpzaamheid, of die collega te laten weten dat zijn presentatie goed ging. Ook op andere dagen is het goed om de Nederlandse nuchterheid aan de kant te zetten om vaker een compliment te geven of te krijgen. Maar wat als u een keer werk aflevert dat geen compliment verdient? Wat als uw werk geen schoonheidsprijs verdient maar een grove fout bevat? De klant stelt u dan als zzp’er aansprakelijk, met alle gevolgen van dien. Lees in dit artikel wat u kunt doen als u aansprakelijk wordt gesteld als zzp’er.

Ondanks uw ruime kennis en ervaring, kunt u een beroepsfout maken en daardoor schade veroorzaken bij een klant of opdrachtgever. Een dergelijke gebeurtenis leidt ertoe dat u als zzp’er aansprakelijk wordt gesteld. U voert bijvoorbeeld een verkeerde berekening uit waardoor uw klant met extra kosten of met bedrijfsstilstand te maken krijgt, of u vergeet iets in uw advies waardoor uw opdrachtgever een boete ontvangt.

Wat kunt u vooraf al doen om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen?

Zorg ervoor dat u waar mogelijk van te voren met uw opdrachtgever aansprakelijkheid beperkende  voorwaarden overeenkomt. Daarbij moet de hoogte van het bedrag waarvoor u maximaal aansprakelijk kunt worden gesteld, gerelateerd zijn aan de grootte van de opdracht. Lukt dat niet omdat u wordt gedwongen de voorwaarden van uw opdrachtgever te accepteren? Dan is het goed om eerst te bedenken welke risico’s u loopt, of de opdracht dit waard is en of u nog met uw opdrachtgever hierover in gesprek kunt. Voor dit soort vraagstukken kunt u hulp krijgen van deskundige juristen of branche organisaties.

Maar Klap kan u ook een eind op weg helpen. Als zzp’er is het belangrijk om een goede Beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. U kunt bij ons zelf uw premie berekenen voor een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt vermogensschade aan derden die het gevolg is van uw beroepsuitoefening. Uiteraard kunnen de deskundigen van Klap u bijstaan en adviseren op het gebied van verzekeringsdekking in combinatie met aansprakelijkheid beperkende maatregelen.

Dit kunt u doen als u toch aansprakelijk wordt gesteld

Wanneer u toch aansprakelijk wordt gesteld, zijn er meerdere stappen die u kunt ondernemen. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de gebeurtenis, uw beroep, de claim en of u verzekerd bent. Maar er zijn een paar algemene dingen die u kunt doen. Lees hieronder welke dat zijn.

1.Erken geen schuld, zelfs niet wanneer u zeker weet dat u een fout heeft begaan

Wanneer u als zzp’er aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is het begrijpelijk dat u schrikt. Bedenk dat aansprakelijkstelling regelmatig voorkomt en niet per definitie terecht is. Wat u in ieder geval niet moet doen, is uw aansprakelijkheid erkennen. Doet u dat wel, dan is het lastig hier later nog op terug te komen. Ook zit aansprakelijkheid vaak ingewikkelder in elkaar en zijn er soms ook andere partijen betrokken.

2.Verzamel alle documentatie

Verzamel alle documentatie die van belang kan zijn voor de aansprakelijkheidsclaim. Dit zijn bijvoorbeeld de brief of e-mail waaruit blijkt dat u aansprakelijk wordt gesteld, maar ook bewijsstukken zoals foto’s, papieren, whatsapp-contact tussen u en de andere partij en bewijsstukken van eventuele getuigen.

3.Ga na wat er precies is gebeurd

Schrijf op wat er volgens u precies is gebeurd en hoe u heeft gehandeld. Zo heeft u een consistent verhaal naar buiten toe en dat kan helpen in het verdere proces.

4.Meld de ontvangen aansprakelijkheidsclaim met behulp van uw adviseur bij uw verzekeraar

Wanneer u als zzp’er aansprakelijk wordt gesteld, dient u dit tijdig te melden bij uw verzekeraar. Zo kan uw verzekeraar de claim zo snel mogelijk in behandeling nemen en ontvangt u vanaf dat moment de juiste ondersteuning.

5.Beoordeling van de aansprakelijkheidsclaim

Nadat alle informatie verwerkt is, beoordeelt de verzekeraar de claim. Naar aanleiding daarvan zal de verzekeraar aangeven wat de uitkomst is. Bijvoorbeeld dat u wel of niet aansprakelijk bent, de schade vergoed wordt door de verzekeraar, of dat deze bijvoorbeeld op een andere partij wordt verhaald.

Sluit een aansprakelijkheidsverzekering af

Wilt u uzelf verzekeren tegen aansprakelijkheid? Of weet u niet zeker welke aansprakelijkheidsverzekeringen u als zzp’er nodig heeft en wilt u hierover graag advies? Neem dan contact op, de verzekeringsexperts van Klap adviseren u graag op dit gebied!