Nieuws

Dekking Averij-grosse binnen een transport­verzekering voor zeevracht


Averij Grosse Transport Zeevracht

Bij het vervoeren van goederen liggen verschillende risico’s op de loer. Zo ook bij het transporteren van goederen via zeevracht. Diefstal en brand zijn risico’s welke gedekt worden binnen een algemene zeevracht transportverzekering. Maar hoe zit dat bij piraterij of het overboord brengen van een lading om een gestrand schip los te krijgen? Deze risico’s vallen onder het principe Averij Grosse.

Averij-grosse staat voor behoud van schip en lading

Averij-grosse is geregeld in artikel 8:610 e.v. in het Burgerlijk Wetboek. Het betreft een oud principe waarbij alle betrokken partijen bij een zeereis, dat wil zeggen schip, de lading en vracht, evenredig de verliezen delen die een gevolg zijn van een vrijwillige en succesvolle opoffering. Deze opoffering betreft een gedeelte van het schip en/of de lading om de gehele onderneming te beschermen tegen een dreigend gevaar.

Hoe zit dat bij Averij-grosse?

De belanghebbenden van de lading kunnen door de eigenaar van het schip (reder) aangesproken worden om een bijdrage te leveren in kosten die worden gemaakt ter bescherming van het gezamenlijke belang. Deze kosten kunnen het gevolg zijn als een vrachtschip in een noodsituatie terecht komt waardoor de reder bijzondere (extra) kosten moet maken om het schip veilig op de bestemming te laten aankomen. Denk hierbij  aan sleepkosten en noodreparaties. Aangezien het schip deze kosten moet maken om het schip zelf en de lading veilig te stellen, dragen alle belanghebbenden bij in de betaling van deze kosten.

Wanneer is er sprake van een Averij-grosse situatie?

  • Een noodsituatie waarbij zowel schip, lading als bemanning betrokken zijn; een dreigend en kennelijk “onvermijdbaar” gevaar enkel en alleen te voorkomen door het opzettelijk veroorzaken van schade aan schip en/ of lading.
  • Deze poging(en) ter vermijding van het dreigende gemeenschappelijke gevaar dient uiteindelijk succesvol te zijn.

Voorbeelden:

  • Piraterij (betalen losgeld)
  • Overboord zetten lading om gestrand schip los te krijgen of een stranding te voorkomen
  • Om een brand beter te kunnen bestrijden

Heeft u vragen over averij-grosse, of wilt u graag meer informatie ontvangen over een transportverzekering? Neem dan contact op met een van onze adviseurs of lees meer op de website van Klap.