Nieuws

Het nieuwe Pensioenakkoord: Extra keuzerecht


Pensioen 2022 nieuwe pensioenwet 2023

De komende jaren zijn er belangrijke wijzigingen aan het pensioenstelsel, onder invloed van het nieuwe Pensioenakkoord. Onderdeel hiervan is dat pensioengerechtigden vanaf 1 juli 2023 de mogelijkheid krijgen om tot 10% van het opgebouwde pensioen ineens op te nemen. Ook al is het prettig om op deze manier een groter bedrag in één keer te kunnen ontvangen, is het belangrijk om na te gaan of dit in uw geval wel of niet verstandig is om te doen.

Opgebouwd pensioen

Een groot deel van alle werknemers in Nederland bouwt via hun werkgever pensioen op. Zowel werkgever als werknemer betaalt hiervoor maandelijks premie. Pensioenuitvoerders beheren en beleggen deze premie. Samen met het behaald rendement, leidt dit tot een bepaald kapitaal wat het opgebouwde pensioen vormt. Hieruit wordt na de pensioendatum de maandelijkse pensioenuitkering betaald.

Extra keuzerecht: in één keer 10% van het pensioenbedrag ontvangen

Vanaf 1 juli 2023 kunnen pensioendeelnemers ervoor kiezen om bij aanvang van het pensioen ineens een hoger bedrag uit het opgebouwde pensioen te laten uitkeren. Afhankelijk van het opgebouwde pensioen, kan dit bedrag zelfs oplopen tot bijvoorbeeld € 30.000,-!

Voor deze regeling gelden een paar belangrijke voorwaarden, waaronder:

  • Het bedrag dat u eenmalig opneemt mag maximaal 10% van het persoonlijk opgebouwd pensioen bedragen;
  • Het bedrag kan alleen op ingangsdatum van het pensioen worden opgenomen;
  • Wanneer u een hoog/laag- of laag/hoog pensioen heeft, kunt u niet gebruik maken van het extra keuzerecht;
  • Ook wanneer u heeft gekozen voor een AOW-overbrugging, is de eenmalige hoge pensioenuitkering niet mogelijk;
  • Het bedrag dat overblijft aan levenslange pensioenuitkering na de eenmalige uitkering moet hoger zijn dan de afkoopgrens (dit is € 520,35 aan pensioen per jaar).

Let op: hier moet u rekening mee houden

Door gebruik te maken van deze regeling, heeft u de mogelijkheid een grotere uitgave te doen en misschien wel een bepaalde droom waar te maken. Echter kleven er wel een paar nadelen aan het besluit om eenmalig een hoger bedrag te laten uitkeren:

  • De volgende maandelijkse pensioenuitkeringen zullen (flink) lager zijn;
  • U kunt in een hogere belastingschijf vallen en daardoor meer belasting moeten betalen;
  • Het recht op bepaalde toeslagen kan vervallen of de toeslag kan lager worden dan u gewend bent, als gevolg van uw hogere vermogen.

Mogelijk heeft u voorafgaand aan uw pensioen al plannen gemaakt, gebaseerd op het verwachte pensioenbedrag. Door een eenmalige hoge uitkering, wordt het maandelijkse pensioeninkomen daarna lager, waardoor uw plannen in duigen kunnen vallen.

Besteed aandacht aan uw pensioen

Bepaal dus zelf goed of het een verstandige keuze is om gebruik te maken van de eenmalige hoge pensioenuitkering. Weeg dit af, wissel hierover van gedachten met mensen in uw omgeving en vraag advies aan uw pensioenadviseur. Controleer of u op dit moment pensioen opbouwt en hoe dit geregeld is. Als werkgever draagt u daarnaast ook verantwoordelijkheid over het pensioen van uw werknemers en is het belangrijk om ook voor hen het pensioen goed te regelen.

 

Bron: AchmeaScildon