Nieuws

Bescherm u tegen het risico van loondoorbetalingsverplichting


Loondoorbetalingsverplichting werkgever ondernemers risico

Een werkgever is verplicht om het salaris van een zieke werknemer door te betalen voor de duur van maximaal 104 weken. Daarnaast is de werkgever (mede-) verantwoordelijk voor de re-integratie van een werknemer. Om uzelf als werkgever te beschermen tegen dit (financiële) risico, kan een ziekteverzuimverzekering worden afgesloten. Voor de verzuimbegeleiding kunt u daarnaast een contract met een arbodienst afsluiten.

De combinatie tussen de ‘gewone’ Verzuimverzekering en het arbodienstcontract, biedt een goede dekking. Echter, bij langdurig verzuim van de werknemer krijgt de werkgever eigenlijk altijd wel met aanvullende kosten te maken. Denk daarbij aan kosten voor verrichtingen (o.a. arbeidsdeskundig onderzoek en tweede  spoortraject) die door de arbodienst uitgevoerd moeten (Wet Verbetering Poortwachter) worden, en die niet zijn opgenomen in het standaard contract van de arbodienst.

Wat is een MKB Verzuim Ontzorgverzekering?

De MKB Verzuim Ontzorgverzekering is dé alles-in-één verzuimoplossing. Hiermee worden twee zaken tegelijk geregeld:

  1. De verzekering voor de doorbetaling van het loon tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is;
  2. De arbodienstverlening die helpt bij re-integratiebegeleiding.

Daarnaast worden noodzakelijke interventies vergoedt, mits de interventie wordt geadviseerd door de bedrijfsarts. De verzekering is ontstaan op voorspraak van MKB Nederland en uiteindelijk in overleg met belangrijke partijen als de overheid, het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en LTO-Nederland ontwikkeld. De MKB VoV wordt gereguleerd door de overheid en wordt door de meeste verzekeraars aangeboden. U kunt dit herkennen aan het logo. Iedere verzekeraar heeft in beperkte mate de mogelijkheid om zelf het product ‘in te richten’. Denk daarbij aan keuze voor eigen risico en de arbodienst waarmee zij samenwerken.

Wat is het verschil tussen de MKB VoV en de gewone Verzuimverzekering?

De MKB VoV biedt een uitgebreidere dekking en zorgt voor volledige ontzorging van de werkgever. De belangrijkste extra’s van de MKB VoV ten opzichte van de gewone verzuimverzekering, zijn:

  • Alle kosten gedurende het verzuimtraject zijn inbegrepen; dus bijvoorbeeld ook arbeidsdeskundig onderzoek (+/- € 850,-) en 2e spoortraject (+/- € 4.000,-);
  • Er geldt een Poortwachtersgarantie waardoor bij een eventuele loonsanctie de kosten voor deze loonsanctie niet voor rekening van de werkgever komen, maar voor rekening van de verzekeraar;
  • De premieverhoging naar aanleiding van de eigen schade op de polis is beperkt;
  • Interventiekosten worden voor 100% vergoed, indien deze worden geadviseerd door de bedrijfsarts.

Wilt u overstappen naar een MBK VoV Verzuimverzekering? Houdt u er dan rekening mee dat u het huidige arbocontract vóór 1 oktober opzegt. Meer informatie over de MKB Verzuim Ontzorgverzekering vindt u hier. Ook kunt u de website voor loondoorbetaling bij ziekte raadplegen.