Eigen Bedrijf Gebouw Goederen

Machinebreukverzekering

Machines en technische installaties kunnen kapot gaan. Dat kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor bedrijven.

Neem contact op
Machinebreukverzekering
Neem contact op

Een machinebreukverzekering dekt schade aan de machine installaties.

Deze verzekering is bedoeld voor bedrijven en zelfstandig ondernemers die werken met technische installaties en machines.

Materiële beschadiging van machines en installaties door eigen gebrek en van buitenkomende onheilen, zoals vallen en stoten.


Verzeker de onzekere factoren en verschillende risico’s met een machinebreukverzekering

Iedere onderneming heeft te maken met risico’s die thuishoren onder de noemer technische verzekeringen. Technische storingen, materiaaldefecten en bedieningsfouten kunnen op elk moment tot schade leiden, wat weer kan leiden tot machine- en fabrieksstilstand.

De vergoeding van een machinebreukverzekering

Productiebedrijven in verschillende hoedanigheden zijn afhankelijk van hun machineinstallaties. Zij zouden al op de hoogte moeten zijn van de risico’s, de kans op schade en de gevolgen daarvan op de productie. Ook niet-productiebedrijven, zoals medische instellingen, kunnen te maken krijgen met het falen van cruciale machines of installaties, waardoor de bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. Een machinebreukverzekering vergoedt de bedrijfsschade (stilstandschade) als gevolg van de machinebreuk. Dit is op een reguliere bedrijfsschadeverzekering niet gedekt.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Machinebreukverzekering
Onze specialist Janette  Zuidema
desk accountmanager Janette Zuidema
Onze specialist Natascha  Koers
desk accountmanager Natascha Koers
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies