Machinebreukverzekering

Machines en technische installaties kunnen kapot gaan. Dat kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor bedrijven.

Verzeker de onzekere factoren en verschillende risico’s met een machinebreukverzekering

Iedere onderneming heeft te maken met risico’s die thuishoren onder de noemer technische verzekeringen. Technische storingen, materiaaldefecten en bedieningsfouten kunnen op elk moment tot schade leiden, wat weer kan leiden tot machine- en fabrieksstilstand.

De vergoeding van een machinebreukverzekering

Productiebedrijven in verschillende hoedanigheden zijn afhankelijk van hun machineinstallaties. Zij zouden al op de hoogte moeten zijn van de risico’s, de kans op schade en de gevolgen daarvan op de productie. Ook niet-productiebedrijven, zoals medische instellingen, kunnen te maken krijgen met het falen van cruciale machines of installaties, waardoor de bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. Een machinebreukverzekering vergoedt de bedrijfsschade (stilstandschade) als gevolg van de machinebreuk. Dit is op een reguliere bedrijfsschadeverzekering niet gedekt.

Wat is het?

Een machinebreukverzekering dekt schade aan de machine installaties.

Voor wie?

Deze verzekering is bedoeld voor bedrijven en zelfstandig ondernemers die werken met technische installaties en machines.

Dekking

Materiële beschadiging van machines en installaties door eigen gebrek en van buitenkomende onheilen, zoals vallen en stoten.

Voor al uw vragen over onze machinebreukverzekering

Desk accountmanager

Petra Hollander

Ontvang het laatste nieuws over uw risico’s in uw mailbox