Sunny Cars
Suzanne Al - Marketing Directeur
Sunny Cars

Klantverhaal Sunny Cars

Via haar werkgever werd Suzanne – net als haar veertig andere collega’s – persoonlijk voorgelicht over haar pensioenregeling. Eric Frans, de specialist van Klap, nam ruim de tijd om iedereen over alle relevante zaken voor te lichten en vragen te beantwoorden. De meeste mensen hebben tenslotte nauwelijks een idee van hoe hun pensioen werkt. Wat is er allemaal inbegrepen en wat wordt er opgebouwd voor later? Laat staan hoe het zit met je pensioen als je arbeidsongeschikt raakt of wat er gebeurt als je vóór je pensioendatum al zou komen te overlijden.

Verhelderend voorlichtingsgesprek

Suzanne: “Dat één op één gesprek met Eric was echt interessant en heel verhelderend, het is me nu pas duidelijk hoe goed ons pensioen eigenlijk in elkaar steekt. Je kunt natuurlijk je UPO downloaden om te zien wat je uitkering later zal zijn, maar nu weet ik precies wat ik in verschillende situaties kan verwachten. Zo is mijn partner een tijdje geleden zzp’er geworden, en heeft Eric precies voor mij in kaart gebracht wat dit voor onze pensioenen betekent.

Meer waardering voor werkgever

Ik vond het heel fijn om zo persoonlijk voorgelicht te worden over dit toch vrij ingewikkelde onderwerp. Het vergroot ook de waardering voor Sunny Cars als uitstekende werkgever, die dit gewoon heel goed voor haar personeel heeft geregeld via Klap. Als werknemer betaal ik nu slechts een paar procent en de rest wordt door Sunny Cars afgedragen. Dat is in feite ook salaris en zou je moeten meenemen als je overweegt om van baan of werkgever te veranderen. Het is namelijk best een bedrag om rekening mee te houden, dus goed dat ik dit nu weet!”