Ongevallenverzekering

Bescherm u en uw gezin tegen de financiële gevolgen van invaliditeit of een overlijden door een ongeval.


Wilt u een klant worden?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Vraag advies aan!

Ik ben al een klant

U vraagt deze verzekering eenvoudig aan in uw persoonlijke omgeving.

Inloggen Mijn Klap
Ongevallenverzekering
Inloggen Mijn Klap

De verzekering keert eenmalig een bedrag uit wanneer u of uw gezinslid blijvend invalide raakt of overlijdt na een ongeval.

De Ongevallenverzekering is er voor iedereen, ongeacht de samenstelling van uw huishouden. U kunt uw gezinsleden meeverzekeren.

De Ongevallenverzekering dekt niet alleen grote ongevallen, maar ook ongevallen die niet altijd binnen de definitie vallen.


Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook een ongeval waarbij u of een gezinslid betrokken raakt. Uw gezin kan te maken krijgen met blijvende (gedeeltelijke) invaliditeit, maar ook met een overlijden. De Ongevallenverzekering biedt u en uw gezin in deze situatie financiële zekerheid. Zo ontvangen de betrokkenen eenmalig een bedrag wanneer u of een gezinslid blijvend invalide raakt of overlijdt als gevolg van een ongeval. De kans is klein, maar het leed groot. Het laatste wat u wilt, is zich druk maken over financiële zorgen wanneer dit u overkomt.

Voor wie is de Ongevallenverzekering?

De Ongevallenverzekering is voor er voor iedereen, ongeacht de samenstelling van uw huishouden: alleenstaanden, gezinnen zonder en met kinderen en voor alleenstaanden met kinderen. Voor ieder huishouden geldt een andere premie, maar de Ongevallenverzekering is altijd relatief goedkoop. Zeker als de verzekerde bedragen niet hoog liggen. En mocht u door een ongeval te maken krijgen met een ziekenhuisopname of plastische chirurgie, dan kunt u in sommige gevallen ook op een vergoeding rekenen.

Ook uitkomst voor kleinere ongevallen

Ook ongevallen die niet altijd binnen de definitie vallen, zijn verzekerd. Denk hierbij aan:

 • Wondinfectie en bloedvergiftiging;
 • Acute vergiftiging door gebruik/binnenkrijgen van vergiftigde spijzen, dranken en/of andere stoffen;
 • Ziekten ontstaan door onvrijwillig vallen in water of een andere vloeistof of bij een poging tot het redden van een mens of dier;
 • Verdrinking;
 • Verstikking;
 • Bevriezing;
 • Zonnesteek;
 • Verstuiking, ontwrichting en/of spierscheuring;
 • Complicaties en verergeringen na een ongeval als gevolg van eerste hulp of medische behandeling.

Dekking ongevallenverzekering

Wanneer u of uw gezinslid blijvend invalide raakt of overlijdt na een ongeval of ziekte, wordt er eenmalig een vast bedrag uitgekeerd. Met de Ongevallenverzekering heeft u of uw gezin recht op:

 • Een uitkering bij blijvende invaliditeit van de verzekerde;
 • Een uitkering bij overlijden van de verzekerde;
 • Extra kosten bij vervoer naar Nederland, als u in het buitenland overlijdt;
 • Extra kosten die u maakt als u minimaal drie dagen wordt opgenomen in het ziekenhuis;
 • Extra uitkering als u en uw verzekerde partner binnen 24 uur na elkaar overlijden door een ongeval;
 • Ziekenhuisopname;
 • Plastische chirurgie voor verminking door een ongeval.

Chat live met, of bel met, één van onze specialisten.

Bel ons op
Voor al uw vragen over onze Ongevallenverzekering
Onze specialist Sydney Romeo
adviseur particulier Sydney Romeo
Chat met onze specialisten Klap Live Chat
Ik wil advies