Nieuws

Toch openblijven bij een nieuwe virusgolf; dit zijn de plannen


Sectormaatregelen corona

Sinds maart zijn de meeste coronaregels afgeschaft in ons land. Sindsdien is er weer veel mogelijk, zoals het volledig openstellen van winkels en het organiseren van grote festivals. Of dit ook in de, vaak virusgevoelige, wintermaanden zo blijft, is onvoorspelbaar. Wel is het zo dat de langetermijnplannen van de overheid erop gericht zijn bedrijven zoveel mogelijk open te laten blijven wanneer COVID weer oplaait.

Plannen per sector

Samen met de overheid hebben de meeste sectoren sectorplannen vormgegeven. In deze plannen staat beschreven hoe bedrijven in die sector op een verantwoorde en veilige manier open kunnen blijven wanneer het virus weer de kop opsteekt. Deze plannen omvatten verschillende maatregelen, zowel preventiemaatregelen als interventiemaatregelen. De preventiemaatregelen verkleinen de kans op het verspreiden van het virus, door middel van bijvoorbeeld looproutes en handpompjes bij de deur. Interventiemaatregelen zorgen voor een veiliger contact tussen personen of verminderen het contact, zoals de 1,5-meterregel.

Stapsgewijs met de maatregelenladders

Om beter zicht te krijgen op de zwaarte van de sectormaatregelen heeft de overheid de sectorplannen uitgewerkt in maatregelenladders. In deze overzichten zijn de maatregelen terug te vinden in een volgorde van licht naar zwaar. Het is niet zo dat een stijging of daling van de coronathermometer, waarin het RIVM de huidige en te verwachten druk op de samenleving en de zorg aangeeft, automatisch leidt tot andere maatregelen. Wanneer het kabinet besluit dat maatregelen nodig zijn, dan vormen de maatregelenladders de basis bij het opstellen van de maatregelenpakketten per sector.

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw bedrijf. De basisadviezen en de maatregelen uit de maatregelenladders helpen hierbij. U dient zelf toe te zien op de preventieve maatregelen. De overheid ziet toe op het naleven van interventiemaatregelen zodra dit nodig is. Mocht het zijn dat de maatregelen uit de maatregelenladders onvoldoende helpen, dan kan er besloten worden dat er meer maatregelen nodig te zijn om het virus terug te dringen.

Bron: KvK