Nieuws

Sander Geytenbeek, nieuwe directeur Pensioen en Inkomen bij Klap


Sander Geytenbeek directeur Pensioen en Inkomen

Per 1 februari is Sander Geytenbeek de nieuwe directeur Pensioen en Inkomen bij Klap! Sander was al enige tijd werkzaam bij Klap als manager van de afdeling Pensioen en Inkomen en heeft ruime ervaring in de pensioenwereld. Wij stellen hem in dit interview graag nader aan u voor.

Sander, niet iedereen zal je al kennen. Kun je jezelf kort voorstellen?

Ik ben opgegroeid in Baarn, daarna lang woonachtig geweest in Amsterdam en alweer vele jaren wonen we in het prachtige Soest. Lekker in het midden van het land.  Om het voor anderen makkelijk te maken om ons te onthouden, heb ik een lieve vrouw gevonden met de prachtige naam Sandra ;-). Ons gezin bestaat uit een zoon van 23 jaar die studeert in Maastricht en twee puberdochters van 16 jaar en 14 jaar. Zelf ben ik 55 jaar en loop al wat jaren mee in het verzekeringsvak.

Welke relevante kennis en ervaring neem je mee in je nieuwe functie?

Met name mijn pensioenkennis is hierin belangrijk.  In 1992 ben ik bij Nationale Nederlanden begonnen als Leven inspecteur in en rond Amsterdam en in 1995 ben ik samen met mijn broer een pensioenadviesbureau gestart. Na ruim 25 jaar ondernemer en pensioen- en inkomensadviseur te zijn geweest, hebben we besloten om ons bij Klap aan te sluiten. We richtten ons voornamelijk op het zakelijk segment en dat sloot goed aan bij het profiel van de relaties van Klap.

Wat is voor jou de grootste uitdaging in jouw nieuwe functie bij Klap?

Van origine is Klap gericht op schadeverzekeringen. De grootste uitdaging is om de afdeling Pensioen en Inkomen een wezenlijk onderdeel te maken van de totale dienstverlening van Klap. Onze consultants hebben een kwalitatief hoog kennisniveau en Klap krijgt hierdoor steeds meer bekendheid om haar expertise op deze gebieden.

Welke kansen en ontwikkelingen zie je in de pensioen-, en inkomensmarkt en hoe ga je hierop inspelen?

Op het gebied van inkomen wordt het geven van advies steeds belangrijker. Het gaat niet om het afsluiten van een verzekering, dat is niet zo moeilijk. We kijken juist naar de driehoek;  zorg-, verzuim- en WIA verzekeringen. Dit heeft alle drie invloed op elkaar. De invulling van een collectieve zorgverzekering wordt steeds belangrijker voor de werkgever. Met een goede dekking zal het verzuim lager worden en de WIA instroom uiteindelijk ook. Daarnaast is het belangrijk bij langdurig verzuim meteen een interventie te kunnen doen om het verzuim te beperken. Daardoor blijft de premiestijging beperkt voor de werkgever. We geven daarom ook allerlei preventieve adviezen om verzuim en instroom in de WIA te voorkomen. Een mooi voorbeeld is ons inkomen seminar welke we eind mei organiseren. Hier praten we werkgevers bij over de sociale zekerheid en geven tips om het verzuim te beperken.

Op pensioengebied komt er nieuwe wetgeving aan; de Wet Toekomst Pensioenen. Hierbij zal de keuzebegeleiding van de deelnemers centraal komen te staan. Laat dat nu net iets zijn waar we goed in zijn. We vinden het belangrijk om helder te communiceren op het gebied van pensioen en in eenvoudige taal uit leggen hoe het pensioen van een betreffende deelnemer er uitziet.

Welke bedreigingen zie je voor de pensioensector?

Ik denk nooit in bedreigingen maar in kansen. Zoals al eerder genoemd, zal de pensioencommunicatie nog belangrijker worden. Deelnemers aan een pensioenregeling zullen meer keuzes moeten maken en ook zelf initiatieven moeten nemen om bijvoorbeeld extra bij te sparen. Anderzijds kunnen we ze ook uitleggen dat ze zelf veel invloed op de hoogte van hun pensioenuitkering hebben omdat ze bepaalde beleggingskeuzes kunnen maken, pensioenpotten kunnen samenvoegen en bij pensionering zelf kunnen bepalen hoe hun pensioen moet worden aangewend. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van het opnemen van een bedrag ineens, een vaste of een variabele pensioenuitkering, een hoog/laag constructie et cetera.

Hiermee helpen we ook de werkgevers, want de zorgplicht die op hen rust wordt steeds groter. Met een goede pensioencommunicatie voor werknemers kunnen we de lasten voor werkgevers dus een stuk verminderen.

Ter afsluiting, wat zou je de lezer nog willen meegeven met betrekking tot de nieuwe Pensioenwet?

Aan werkgevers wil ik het advies meegeven om zich goed te laten adviseren over de gevolgen van de nieuwe wetgeving op de pensioenregeling. Wij kunnen de consequenties doorrekenen en inzichtelijk maken en daarnaast helpen om de regeling aan te passen aan de nieuwe wet. Het is belangrijk om goede pensioencommunicatie binnen uw onderneming te faciliteren. Dat geeft rust aan de werknemers en is uiteindelijk lonend voor iedereen.