Nieuws

Risico’s die u loopt ten aanzien van klimaatschade


Klimaatschade Overstroming

Er is al veel over geschreven en gepubliceerd, de mogelijkheid van klimaatschade. Ook vanuit een verzekeringsoogpunt spelen op dit vlak verschillende belangen en risico’s mee. Want wat betekenen extreme veranderingen in het weer voor u als eigenaar van een pand, inboedel of inventaris? Flinke stormen kunnen immers grote schade toebrengen. In dit artikel leest u hier meer over.

Het risico dat u leidt door overstromingen van rivieren of het doorbreken van dijken wordt ieder jaar groter. In sommige gevallen wordt dit beoordeeld als een natuurramp. Wanneer dat zo is zal de schade niet onder de dekking van bijvoorbeeld uw opstalverzekering vallen. Een groot aantal verzekeraars is in het afgelopen jaar coulant omgegaan met de beoordeling van schades als gevolg van recente overstromingen in Limburg. Het is goed om te weten dat schades door overstromingen van grote rivieren nooit verzekerd zijn, maar het buiten de oevers treden van kleinere rivieren soms wel. Toch is dit niet vanzelfsprekend en kunt u helaas niet altijd rekenen op vergoeding. Het is verstandig vooraf maatregelen te nemen die binnen uw macht liggen. Hier kunt u vooraf zelf op letten:

  • Inventariseer voor u zelf het risico van een overstroming
  • Welke maatregelen kunt u zelf nemen om schade als gevolg hiervan te voorkomen
  • Als u een aantal maatregelen heeft kunnen bedenken; voer deze dan ook uit. Voorkomen is immers beter dan genezen. Vergelijk het met sloten die u op de deuren van het pand heeft. Deze zitten er om het risico te vermijden dat iemand zonder toestemming het pand binnen kan komen.

Twee onderwerpen waar minder vaak over nagedacht wordt, maar wel belangrijk zijn:

  • Verandering van grondwaterpeil
  • Wateraccumulatie op het dak (een enorme hoeveelheid water die niet snel genoeg afgevoerd kan worden via de reguliere afvoeren)

Veranderingen grondwaterpeil

Verandering van het grondwaterpeil kan inhouden dat uw betonnen of houten funderingspalen afwisselend wel of niet in het water staan. Dit kan van invloed zijn op de staat hiervan. Zeker bij oude panden in grote steden kan dit voor grote problemen zorgen. Als bijvoorbeeld houten funderingspalen droog komen te staan kunnen deze gaan rotten, en kan het zijn dat uw pand gaat verzakken. Dit is een schade waarvoor de opstalverzekering geen dekking biedt. Het is verstandig om dit eens te laten onderzoeken om zo te kunnen beoordelen of hier maatregelen voor getroffen moeten worden.

Wateraccumulatie op het dak

Veel oude of oudere gebouwen hebben een dak dat prima functioneert en in de meeste gevallen ook waterdicht is. Maar is het dak wel berekend op een grote hoeveelheid water dat mogelijk niet snel genoeg afgevoerd kan worden via de bestaande afvoeren? Dit kan namelijk leiden tot aanzienlijke schade wanneer het dak bezwijkt onder het gewicht van water. In veel gevallen is de schade verzekerd, maar niet als blijkt dat deze schade “verwacht” kon worden. Bijvoorbeeld omdat het pand een verouderd dak heeft waar misschien eerder onderhoud aan gepleegd had moeten worden.

Dit lijkt wellicht enigszins cru, maar dit geldt ook voor het voorbeeld van verzakking van het gebouw bij funderingsproblemen. In veel gevallen is het probleem (risico van verzakking of een verouderd dak) bekend en zal een schade niet als onvoorzien aangemerkt worden. Dit is echter wel in alle polissen een vereiste; er is dekking voor schade die onvoorzien ontstaan is.

Kortom, veel stof tot nadenken en in sommige gevallen reden om over te gaan tot actie als eigenaar van een pand, inventaris of inboedel. Dit geldt ook voor Verenigingen van eigenaren. Dit wordt vaak vergeten.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? De experts van Klap staan altijd voor u klaar. U kunt contact opnemen met uw accountmanager of mailen naar info@klap.com.