Nieuws

Registreer werk-, land- en bosbouwvoertuigen vóór 2022


Landbouwvoertuigen Registratie

Vanaf 1 januari 2022 is de registratie van land- en bosbouwvoertuigen verplicht. De registratie periode loopt tot en met 31 december 2021, en verloopt dus bijna. Registreer uw voertuig nog vóór 2022 en voorkom zo onnodige problemen.

Wat houdt de registratieplicht in?

De registratieplicht voor land- en bosbouwvoertuigen houdt in dat deze voertuigen moeten worden ingeschreven in het register van de Dienst Wegverkeer (RDW). Ook wordt er een kentekennummer toegekend en moet de eigenaar van het voegtuig een kentekencard (kentekenbewijs) aanvragen. Deze card moet bij een verkeerscontrole getoond kunnen worden door de bestuurder. Voor bepaalde categorieën land- en bosbouwvoertuigen geldt ook een kentekenplaatplicht, waarbij een fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig moet worden bevestigd. Daarnaast kan ook een APK verplicht worden gesteld.

Dit zijn de voertuigen welke geregistreerd dienen te worden:

 • Land- of bosbouwtrekkers op wielen en op rupsbanden;
 • Land- of bosbouwaanhangers;
 • Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;
 • Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS);
 • Mobiele machines.

Welke registratie geldt voor welke categorie land- of bosbouwvoertuig?

Voor de categorie tot en met 25 kilometer per uur geldt:

 • Inschrijving in het RDW-register;
 • Tenaamstelling van het voertuig;
 • Toekennen van een kentekennummer;
 • Bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs);
 • Fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is pas verplicht per 1 januari 2025 (tot die tijd blijft de oranje afgeknotte driehoek verplicht).

Voor de categorie tot 40 kilometer per uur geldt:

 • Inschrijving in het RDW-register;
 • Tenaamstelling van het voertuig;
 • Toekennen van een kentekennummer;
 • Bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs);
 • Fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is per direct verplicht voor nieuwe voertuigen, bestaande voertuigen hebben de tijd tot en met 31 december 2021 of tot eerdere inschrijving in het RDW-register

Voor de categorie vanaf 40 kilometer per uur geldt:

 • Inschrijving in het RDW-register;
 • Tenaamstelling van het voertuig;
 • Toekennen van een kentekennummer;
 • Bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs);
 • Fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is per direct verplicht voor nieuwe voertuigen,
 • bestaande voertuigen hebben de tijd tot en met 31 december 2021 of tot eerdere inschrijving in het RDW-register;
 • Vanaf 1 mei 2021 wordt een geldige APK verplicht.

Registratie RDW en APK

Voertuigen welke vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, moeten uiterlijk 31 december 2021 zijn geregistreerd bij de RDW. Voertuigen die 31 december 2021 in gebruik worden genomen, moeten voor de eerste registratie beoordeeld worden bij een keuringsstation van de RDW.

Let op, de APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers:

 • Op rupsbanden;
 • Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt. Onder terrein vallen ook landwegen, bospaden en akkers.

Valt het voertuig onder de APK-plicht? Dan moet dat voertuig vier jaar na de datum van de eerste toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet het land- of bosbouwvoertuig elke twee jaar worden gekeurd.

Uitzonderingen op de registratieplicht

Er zijn een aantal voertuigen uitgesloten van de registratieplicht. Deze uitzonderingen gelden zowel voor nieuwe als bestaande voertuigen. Dit zijn de uitzonderingen:

 • Voertuigen welke niet op de openbare weg rijden.
  Openbare weg moet ruim opgevat worden. Alle terreinen die vrij toegankelijk zijn vanaf de openbare weg worden ook gezien als openbare weg. Een bord met ’verboden toegang’ of een stuk weg afgezet met pionnen is niet voldoende. ( Recreatieparken / campings worden gezien als openbare weg);
 • Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken met een toegestane maximummassa tot en met 750 kg;
 • Mobiele machines en MMBS’en die niet breder zijn dan 130 cm en:
  – uitgevoerd zijn als grasmaaier, poepzuiger, veegmachine, sneeuwschuiver, gladheidsbestrijder of onkruidbestrijder;
  – geen mogelijkheid hebben tot het koppelen van aanhangwagens of werktuigen;
 • Asfalteermachine, wals, asfaltfrees. Deze uitzondering geldt alleen ter plaatse van hun werkzaamheden;
 • Voertuigen met een maximum constructiesnelheid langzamer dan 6 km per uur;
 • Voertuigen met 1 as;
 • Fruittreintjes die in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2021 en alleen in de periode 1 juli tot en met 30 november worden gebruikt;
 • Heftrucks:
  – Met een breedte kleiner dan 130 cm;
  – Meeneemheftrucks;
  – Met een trekinrichting, maar er mogen geen aanhangwagens gekoppeld zijn.

Twijfelt u of uw voertuig een registratieplicht heeft? Controleer dan uw voertuig hier.

Verzekeringsplicht en handhaving kentekenregistratie

De kentekens van het landmateriaal worden voortaan aangemeld bij de RDW net zoals dat nu gebeurt bij personenauto’s. Er geldt daarmee ook een verzekeringsplicht. De RDW ziet er op toe dat de registratie juist verloopt en handhaaft als dit niet juist verloopt. Bijvoorbeeld bij geen of niet tijdige aanmelding.