Nieuws

Dit is waarom een Aansprakelijkheidsverzekering voor u als ondernemer van belang is


Kok Restaurant Horeca

Als ondernemer in de hospitality en leisure branche werkt u voortdurend aan een uitzonderlijke beleving voor uw gasten. Ondanks de toenemende regelgeving, krappe arbeidsmarkt en het groeiend aantal schadeclaims, wilt u deze gastvrijheid blijven bieden.

Maar wat gebeurt er als een gast uitglijdt over een natte vloer of ziek wordt door een gerecht uit uw keuken? Naast deze ongelukken kan er ook altijd iets misgaan met een van uw medewerkers. Iemand bezeert zich aan een heggenschaar of snijd zichzelf in de vingers tijdens werk in de keuken.

Het is derhalve van groot belang dat iedere ondernemer een adequate aansprakelijkheidsverzekering heeft lopen die feilloos aansluit op de werkzaamheden die binnen de onderneming worden verricht en geëxploiteerd.

Wij lichten graag een tweetal risico’s uit die u als hospitality ondernemer loopt.

1. Risico’s voor u als werkgever

Kleine ongelukjes komen bijna dagelijks voor. Maar wat gebeurt er als uw kok vet in zijn gezicht krijgt tijdens het frituren door oververhitting van de frituur? Of op het moment dat de bedrijfsleider tijdens het snoeien van een heg zijn vingerkootje eraf snijdt ?
U als werkgever hoort te allen tijde voor een veilige werkomgeving zorg te dragen. Zorg ervoor dat u uw personeel veiligheidsinstructies meegeeft en dat alle installatie goed onderhouden worden. Herhaal de instructies en opvolging tijdens elke vergadering of werkoverleg. De materiële schade en immateriële schade (zoals extra kosten voor fysiotherapie of het eigen risico op de ziektekostenverzekering) kunnen namelijk op u worden verhaald. Het is daarom van belang om schade direct bij uw verzekeringsadviseur te melden. In het geval er een claim komt, zijn zij direct op te hoogte en kunnen de schade snel afwikkelen en/of behandelen.

2. Risico’s voor u en uw gast

Naast het feit dat u als werkgever risico loopt, is het helemaal vervelend wanneer een van uw gasten materiële of letselschade oplopen. Bij materiële schade is de hoogte van een schade vaak te overzien, maar bij een letschade kan deze in de cijfers lopen.
Wanneer een werknemer per ongeluk een glas wijn over de jas van een gast laat vallen, dan is dat veelal op te lossen met het voor rekening nemen van de stomerij kosten. Maar stel dat een gast hete soep in haar hals krijgt en hierbij tweedegraads brandwonden oploopt waardoor blijvende littekens optreden, dan is dit een ander geval. Dan kan hier een aanzienlijke schadeclaim uit ontstaan.

Naast financiële gevolgen kunnen deze schaden gevolgen hebben voor uw imago. Gasten weten hun weg feilloos te vinden naar Zoover, Google Review en Trip Advisor. Door een slechte recensie kunt u direct reputatieschade oplopen.

Hoe gaat u met deze situaties om?

Uw taak is om uw gast gerust te stellen en begripvol en adequaat te reageren. Luister goed naar uw gast en reageer rustig. Zorg ervoor dat u bij een letschadeschade direct de juiste maatregelen neemt: bel een ambulance indien nodig of begeleid de gast naar de eerste hulp. Hiermee beperkt u direct enige imagoschade.

Een erg belangrijk gegeven is om nooit aansprakelijkheid te erkennen. U kunt zich verantwoordelijk en aansprakelijk voelen, maar dat betekent niet dat u dit bent. Laat dit altijd over aan de verzekeraar.

Meld de schade direct bij uw verzekeringsadviseur en geef een beknopte omschrijving van hetgeen dat is voorgevallen. Wij, als verzekeringsadviseurs van Klap Verzekeringsmakelaar, hebben een strak protocol hierin. Wij nemen bij een melding direct contact op met de benadeelde. Dit doen wij door middel van een telefoontje of mailbericht en maken een globale indicatie van hetgeen gebeurd is. Elke situatie is anders en vraagt om een andere benadering. Wij zorgen ervoor dat uzelf geen actie richting de benadeelde hoeft te nemen. Mocht u een aansprakelijkstelling ontvangen dan stuurt u deze direct door naar ons waarna wij de benadeelde of zijn/haar zaakwaarnemer informeren. Bij een letselschade zal de schade direct worden overgedragen aan de letselspecialisten van de verzekeraar.

Wij zullen er zorg voor dragen dat zowel u als uw gast volledig op de hoogte worden gehouden. Omdat wij geen direct betrokkene zijn, is het voor ons in deze situatie makkelijker om afstand te houden en persoonlijke emoties niet te laten meespelen.