Nieuws

Deze wetten zijn sinds 1 juli voor mkb’ers veranderd


MKB Bedrijf Ondernemers

Het eerste halfjaar van 2022 ligt achter ons. Zoals gebruikelijk worden op die scheidslijn vaak nieuwe wetten of wetswijzigingen doorgevoerd. Ook dit jaar is dat het geval. Dit houdt in dat er voor mkb’er sinds 1 juli 2022 nieuwe wetten en regels van toepassing zijn. Wij zetten de belangrijkste wetswijzigingen hieronder voor u uiteen.

1. Minimumloon omhoog

Sinds 1 juli 2022 is het wettelijk minimum loon gestegen. Vanaf 2023 zal het wettelijk minimumloon stapsgewijs nog verder worden verhoogd. In zijn totaliteit zal de loonstijging 7,5% zijn. Voor nu geldt dat werknemers van 21 jaar en ouder, met een volledig dienstverband, recht hebben op een wettelijk brutominimumloon van:

 • €1.756,20 per maand
 • €405,30 per week
 • €81,06 per dag

2. Btw op energie van 21% naar 9%

Nadat afgelopen half jaar door verschillende omstandigheden de gasprijzen enorm zijn gestegen, heeft de overheid het besluit genomen om de energiebelasting te verlagen. De verlaging van de btw op energie van 21% naar 9%, duurt tot en met 31 december 2022. Het gaat hier om energie in de vorm van aardgas, elektriciteit en stadsverwarming.

3. Verbod op tabaksreclame in winkel

Heeft u een winkel en verkoopt u daar tabak- en rookwaren? Dan is het goed om te weten dat sinds 1 juli de Tabaks- en rookwarenwet is gewijzigd. Op dit moment mag u geen reclame meer maken in uw winkel voor tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids. Dit geldt zowel voor binnen in de winkel, aan de gevel als in uw etalage. Er zijn echter uitzonderingen voor bepaalde bedrijven. Bedrijven met deze uitzonderingspositie mogen nog wel reclame maken in de winkel. Buiten de winkel geldt ook voor hen een verbod op het maken van reclame voor deze producten. De bedrijven waarvoor een uitzondering geldt, zijn:

 • Speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen en bij de NVWA zijn geregistreerd.
 • Kleine zaken die meer dan 75% van hun jaaromzet uit tabaksproducten halen met een maximum jaaromzet van €700.000. Zij dienen zich voor 1 januari bij de NVWA te hebben geregistreerd.

4. Betalingstermijn groot bedrijf van 60 naar 30 dagen

Sinds 1 juli 2022 is de wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekening van kleine bedrijven moeten betalen gewijzigd. De huidige termijn van 60 dagen is teruggebracht naar 30 dagen. Kleinere bedrijven, waaronder mkb-organisaties, ontvangen dus eerder hun geld waardoor financiële ruimte ontstaat. Een bedrijf hoort thuis in de categorie groot bedrijf als minstens 2 van onderstaande punten van toepassing zijn;

 • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan €20 miljoen;
 • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan €40 miljoen;
 • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst.

5. Nieuwe wetten na 1 juli 2022

Naast bovenstaande wetswijzigingen welke in zijn gegaan op 1 juli 2022, volgen er dit jaar nog een aantal wijzigingen. Hieronder vindt u de belangrijkste wetwijzigingen voor mkb-bedrijven, die in de komende periode in zullen gaan, terug.

 1. 1 augustus 2022 – De werkgever moet zorgen voor heldere arbeidsvoorwaarden
 2. 2 augustus 2022 – Ouderschapsverlof voor een deel betaald
 3. 1 oktober 2022 – Mogelijkheid tot afschermen bezoekadres Handelsregister bij (mogelijke) dreiging
 4. 1 januari 2023 – Invoering van maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren
 5. 1 januari 2023 – Gebruik van de omgevingswet: snellere besluitvorming en eenvoudigere regelgeving

Ongeacht of bovenstaande wetswijzigingen voor u van toepassing zijn of niet, is het goed om regelmatig te controleren of uw verzekeringen nog bij uw huidige situatie aansluiten. Heeft u vragen over uw verzekeringen, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of bellen naar 0202 261 61 61.

 

Bron: Kamer van Koophandel