Nieuws

Deze energievergoedingen zijn er voor het MKB


Energievergoeding energieprijzen ondernemers

Het leven is de afgelopen maanden een stuk duurder geworden. Niet alleen privé huishoudens merken de inflatie en stijgende energieprijzen in hun portemonnee, ook het bedrijfsleven gaat hieronder gebukt. Komt u als ondernemer ook amper nog uit met uw omzet tegenover de kosten? Dan zijn er gelukkig verschillende regelingen van de overheid die u hierbij kunnen ondersteunen. In dit artikel leest u welke regelingen er zijn en wat u zelf al kunt doen om energie en kosten te besparen.

Energievergoeding

Door de almaar stijgende prijzen voor gas en elektriciteit, wordt het voor veel ondernemers steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De overheid heeft daarvoor een aantal subsidies in het leven geroepen.

Prijsplafond

Wat is het?
Er wordt een prijsplafond ingesteld voor energie. Dit betekent dat u per kWh elektriciteit maximaal € 0,40 betaalt en per m3 gas maximaal € 1,45.
Hoe werkt het?
De maximumtarieven gelden tot aan een verbruik van 2900 kWh en 1200 m3. Voor alles wat u meer verbruikt, betaalt u het marktconforme tarief dat in uw eigen energiecontract staat. Naar verwachting gaat het prijsplafond in op 1 januari 2023 en geldt voor het gehele jaar.
! Let op: de ingangsdatum van het prijsplafond is nog niet definitief.
Welke voorwaarden zijn er?
Het prijsplafond zal alleen gelden voor kleinverbruikers. Daaronder vallen huishoudens, zzp’ers en kleinere mkb-bedrijven. Of u een kleinverbruik aansluiting hebt, kunt u terugzien op de meter, op uw energierekening, of navragen bij de netbeheerder.

TEK regeling

Wat is het?
De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) regeling is bedoeld voor ondernemers en bedrijven met een hoog energieverbruik. Deze bedrijven kunnen tijdelijk de helft van hun energiekosten terugkrijgen met een maximum van € 160.000. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven waarvan de energiekosten een groot deel uitmaken van de totale uitgaven, failliet gaan door de gestegen energieprijzen.
Hoe werkt het?
U kunt aanspraak maken op de TEK regeling als uw bedrijf energie intensief is. Dat wil zeggen dat minimaal 7% van de omzet opgaat aan energiekosten. De TEK regeling is ingegaan op 1 november 2022 en loopt tot en met 31 december 2023. Naar verwachting kunt u vanaf 1 januari een beroep doen op de tegemoetkoming. Mogelijk wordt de tegemoetkoming in energiekosten ná 2023 verlengd.
Welke voorwaarden zijn er?
Naast een geldige inschrijving in het handelsregister, moeten de volgende voorwaarden van toepassing zijn op uw bedrijf om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming:

  • Het bedrijf valt onder het MKB (volgens de Europese definitie van MKB);
  • Minimaal 7% van de omzet wordt uitgegeven aan energiekosten;
  • Het energieverbruik is meer dan 5000 m3 gas en of 50.000 kWh per jaar;
  • Er zijn minder dan 250 medewerkers in dienst;
  • De jaaromzet ligt beneden de € 50 miljoen.

Het ministerie heeft veel klachten binnengekregen van ondernemers, maar ook van werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO NCW. Hierdoor is de kostendrempel verlaagd van 12,5% naar minimaal 7% van de omzet. Het is nog onduidelijk of de ingediende klachten ook leiden tot verdere verruiming van de regeling.

190 euro per maand korting op de energierekening

Wat is het?
Voor de maanden november en december 2022 kan iedereen aanspraak maken op een energievergoeding van 190 euro per maand.
Hoe werkt het?
Als u in aanmerking komt, ontvangt u de korting van in totaal 380 euro automatisch via uw energieleverancier. Hoe de vergoeding in uw geval wordt toegepast, kunt u dan ook het beste navragen bij uw eigen energieleverancier.
Welke voorwaarden zijn er?
De vergoeding geldt alleen voor energieaansluitingen in gebouwen die bedoeld zijn om in te wonen of te werken.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wat is het?
Om opwarming van het klimaat tegen te gaan én uw portemonnee te ontzien, kunt u investeren in het verduurzamen van uw bedrijf. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een tegemoetkoming voor ondernemers die willen investeren in duurzame bedrijfsmiddelen of -technieken.
Hoe werkt het?
Met de EIA kunnen organisaties die investeren in verduurzaming, 45,5% van de fiscale winst aftrekken. De EIA is bedoeld voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en overheidsorganisaties die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Welke voorwaarden zijn er?
De belangrijkste voorwaarden zijn: de energie-investering valt onder één van de noemers uit de energielijst, de investering wordt tijdig gemeld, het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt, u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting, het meldingsbedrag is per melding minstens € 2500 en het bedrag dat per jaar wordt gemeld voor uw bedrijf is maximaal € 126 miljoen.

5 handige energiebespaartips

Besparen op uw energieverbruik is ook een manier om de energierekening omlaag te brengen. Energie die we niet gebruiken, hoeft namelijk ook niet opgewekt of ingekocht te worden. Bovendien maakt dit ons minder afhankelijk van fossiele brandstof, en wordt het klimaat beschermd. Energie besparen op de langere termijn doet u natuurlijk door te verduurzamen, maar er zijn ook een aantal dingen die u nu al kunt doen.

  1. Schakel waar mogelijk de verwarming uit; op momenten dat er niemand aanwezig is, hoeft de verwarming natuurlijk niet aan te staan. Ga na welke tijden dit betreft en stel hier de thermostaat op in. Sommige ruimtes in het pand hoeven misschien wel nooit verwarmd te worden. Schakel hier de verwarming uit of zet deze laag om het energieverbruik te verminderen.
  2. Maak gebruik van één centrale printer; printers gebruiken doorlopend stroom, zelfs wanneer deze niet in gebruik zijn. Door één centraal geplaatst apparaat te gebruiken, voorkomt u onnodig stroomverbruik.
  3. Controleer persluchtleidingen op lekkage en verlaag de standaard persluchtdruk; wanneer perslucht weglekt, gaat er energie verloren. Een klein lek kan al zo’n 1000 euro per jaar kosten. Door de leidingen regelmatig te controleren op lekkage, kunt u problemen voorkomen. Daarnaast kunnen persluchtcompressoren vaak lager worden ingesteld. Met een zo laag mogelijke persluchtdruk bij een goed werkende compressor, bespaart u energie.
  4. Maak gebruik van ledverlichting in koel- en vriesapparaten en dek koelmeubels af; een ledlamp geeft minder warmte af en heeft daardoor minder effect op de koeltemperatuur. Door koelmeubels buiten gebruikstijden af te dekken, blijft de kou bewaard binnen het toestel en wordt onnodig energieverbruik tegengegaan.
  5. Installeer een hr-boiler en laat de warmwaterleidingen isoleren; een hr-boiler heeft tot 20% minder gas nodig om water te verwarmen. Via leidingen gaat veel warmte verloren tijdens het warmwatervervoer. Door deze te isoleren wordt er zuiniger met de energie omgegaan.

Verplicht naar een duurzamere toekomst

Om gezamenlijk de klimaatdoelen te kunnen halen, heeft de overheid ook aan bedrijven een paar verplichtingen opgelegd. Zo moeten vanaf 1 januari 2023 alle bedrijfspanden minimaal energielabel C of hoger hebben. Bedrijfspanden die na deze datum niet aan de verplichting voldoen, mogen niet meer als bedrijfspand gebruikt worden. Ook geldt er een Energiebesparingsplicht en informatieplicht; bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Ook moeten deze bedrijven doorgeven welke maatregelen zij hebben uitgevoerd. Dit is de informatieplicht energiebesparing. Heeft u de maatregelen van uw bedrijf nog niet gemeld? Dan kunt u dit alsnog doen via het eLoket.

Impact op uw verzekeringen

Wanneer u wijzigingen aanbrengt, kan dit invloed hebben op de verzekering van uw bedrijfsgebouw. Bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen of installatie van nieuwe energiezuinige apparatuur, kunnen een wijziging van het verzekerd belang betekenen. Als dit niet is meegenomen in de dekking dan kan het gebeuren dat u bij schade niet verzekerd bent. Meld wijzigingen daarom bij uw verzekeringsadviseur. Twijfelt u of bepaalde wijzigingen belangrijk zijn voor de verzekeraar? Ook dan kan het geen kwaad om te overleggen met uw adviseur.
Bron: KVK, NU.nl, Ondernemersplein, RVO