Nieuws

Coronaregels en lockdown: Wat doet u als ondernemer om te overleven?


Lockdown

Covid-19 en lockdown, wie wordt er niet door getroffen? Er is maar een hele kleine groep die niet wordt getroffen omdat de werkzaamheden voornamelijk uit administratieve taken bestaan of omdat de veranderende vraag juist aansluit op deze ontwikkeling. Denk hierbij aan de pakketbezorgers of supermarkten. Het merendeel van de ondernemers heeft echter door de Coronamaatregelen en lockdown hun inkomsten naar een zorgelijk niveau zien dalen. Logisch dat hierdoor ook allerlei doemscenario’s naar voren komen en menig ondernemer zich afvraagt hoe lang de rekeningen nog betaald kunnen worden en of het personeel nog wel behouden kan worden. Want hoe lang kan een bedrijf voortbestaan in deze onzekere tijden? U zult deze vragen en doemscenario’s ongetwijfeld herkennen.

Wijzigingen in bedrijfsactiviteiten brengen risico’s met zich mee

Veel ondernemers ondernemen actie om te kijken of er op een andere wijze inkomsten gegenereerd kunnen worden. Dit is een dapper en logisch besluit, maar niet zonder risico’s. Als u activiteiten onderneemt die niet geheel of helemaal niet aansluiten bij de reguliere bedrijfsvoering, dan loopt u een aanzienlijk risico als er iets fout gaat waardoor een ander schade lijdt. Voor deze schade kunt u aansprakelijk gesteld worden.

Verzekerde bedrijfsactiviteiten

Op uw aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering maar ook op uw opstal/ inventarisverzekering staat een omschrijving van uw bedrijf vermeld en is de premie gekoppeld aan een “verzekerde hoedanigheid” of “verzekerde bedrijfsactiviteiten”. Als u andere activiteiten gaat ontplooien die buiten de bekende, verzekerde, hoedanigheid vallen kan het zijn dat een verzekeraar geen dekking biedt. De schade is immers ontstaan door/tijdens werkzaamheden waarvan de verzekeraar niet wist dat u deze afwijkende activiteiten/werkzaamheden ging uitvoeren.
Het is dan ook van groot belang dat als u besluit om andere, (licht) afwijkende werkzaamheden te gaan uitvoeren om inkomsten te creëren dat u hierover contact opneemt met uw accountmanager. Dit om te voorkomen dat er een hiaat ontstaan in de verzekerde hoedanigheid van uw beroeps- of bedrijfsomschrijving op de polis.

Advies nodig? Wij staan voor u klaar!

Het afgelopen jaar hebben de adviseurs van Klap diverse relaties ondersteund gedurende de gewijzigde activiteiten binnen hun onderneming. Zo zijn er diverse evenementen- en productie bedrijven nieuwe initiatieven gestart en maakt één daarvan nu toegangspoortjes om de coronatests te kunnen uitvoeren. Een ander bedrijf had haar medewerkers ‘uitgeleend’ aan een andere onderneming waarna er letselschade was ontstaan. Ook hen hebben wij hierin kunnen ondersteunen.

In overleg met uw accountmanager kan besproken worden of de omschrijving op de polis (tijdelijk) gewijzigd of aangevuld moet worden. Hiermee voorkomt u dat u, naast de huidige problematiek, voor nog meer onaangename verassingen kan komen te staan.