Nieuws

Compensatieregeling transitievergoeding


Ondernemer Werkgever Bedrijf

Werknemers die u ontslaat, bent u verplicht een transitievergoeding uit te betalen. Vóór 2020 gold dit pas na een dienstverband van minstens 2 jaar. Nu hebben werknemers die onvrijwillig ontslagen of niet verlengd worden al vanaf dag 1 van hun arbeidscontract recht op een vergoeding. De hoogte van de transitievergoeding die u als werkgever betaalt, is afhankelijk van het bruto salaris en de lengte van het dienstverband. Om een inschatting te maken van dit bedrag is een speciale rekentool ontwikkeld.

Transitievergoeding langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid

Werknemers die (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt zijn, genieten ontslagbescherming. Pas na 2 jaar mag u voor hen ontslag aanvragen bij het UWV en betaalt u een transitievergoeding over de gehele periode dat zij in dienst waren. Het is voor werkgevers mogelijk om in dit soort situaties de uitbetaalde transitievergoeding terug te krijgen door aanspraak te maken op de compensatieregeling transitievergoeding.

Compensatie

De compensatieregeling transitievergoeding vermindert de financiële lasten voor (kleinere) werkgevers en gaat het aanhouden van slapende dienstverbanden tegen. Voorheen werden dienstverbanden met langdurig zieke werknemers vaak aangehouden om te voorkomen dat een hoge transitievergoeding uitbetaald moest worden. Er is dan sprake van een ‘slapend dienstverband’, de werknemer ontvangt geen loon, heeft geen zekerheid, maar nog wel een lopend contract.

Ook voor 2022 heeft de overheid geld vrijgemaakt om transitievergoedingen na ontslag te kunnen compenseren. Het is goed om uzelf te informeren over de mogelijkheden en de voorwaarden voor compensatie transitievergoeding. Voorbeelden van voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling zijn:

  • de arbeidsovereenkomst is beëindigd op of na 1 juli 2015;
  • de werknemer was bij beëindiging van het dienstverband nog ziek.

Mogelijk uitbreiding van compensatie na bedrijfsbeëindiging in 2022

Al langer stond het op de planning ook een maatregel in te voeren waardoor compensatie kan worden aangevraagd voor transitievergoedingen die het gevolg zijn van bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever. Vanwege onduidelijkheid over toetsing hiervan, kon de compensatieregeling echter nog niet met deze maatregel worden uitgebreid. Dit wordt wel genoemd in de Rijksbegroting voor dit jaar.

Wilt u meer informatie over verzuim van werknemers of arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op. Onze deskundigen kunnen u helpen bij uw vragen of doorverwijzen.

 

Bronnen:

Rendement Online

Rijksoverheid

UWV