Nieuws

Aanpassing AOW-franchise 2023 en maximum pensioengevend salaris in uw pensioenregeling


AOW franchise

In verband met de hoge inflatie gaat de overheid de minimumlonen in 2023 met 10% verhogen. Als effect van de verhoging van het minimumloon, stijgen ook de AOW-uitkeringen in 2023 met zo’n 10%. Dit brengt voordelen met zich mee voor alle AOW’ers, maar heeft impact op de pensioenopbouw van uw werknemers.

Hoogte beschikbare premie

e relatief grote stijging heeft mogelijk ook gevolgen voor de pensioenopbouw van uw werknemers. Een direct gevolg is dat de meest gebruikte AOW-franchise in de pensioenregeling met ongeveer € 1.500,- tot € 1.600,- zal stijgen. Dit komt door de koppeling tussen de AOW-uitkering en de AOW-franchise.

Als het pensioengevend salaris van de werknemer niet met minimaal hetzelfde bedrag stijgt, wordt de pensioengrondslag lager. Hierdoor wordt de pensioenpremie ook lager. Overigens betekent een lagere pensioengrondslag ook een lagere (verplichte) deelnemersbijdrage. Tenslotte zal de maximale ruimte om bij te sparen in de pensioenregeling voor de deelnemer ook lager worden.

Partner- en wezenpensioen
Een verlaging van de pensioengrondslag heeft tevens tot gevolg dat de hoogte van het verzekerde partner- en wezenpensioen verlaagd wordt. Komt een werknemer te overlijden, dan wordt er een lager partner- en/of wezenpensioen uitgekeerd aan de partner en/of kinderen.

Wat te doen met het premievoordeel door de lagere pensioengrondslag?

Hanteert u in de pensioenregeling een hogere AOW-franchise dan de wettelijk minimale AOW-franchise? Dan is dit wellicht het moment om de AOW-franchise alsnog naar het wettelijk minimale te verlagen. De AOW-franchise kan dan nog steeds stijgen, maar minder hard. Tegelijkertijd maakt u de pensioenregeling op dit onderdeel marktconform.

Wellicht hanteert uw pensioenregeling niet het maximale premiepercentage en is dit een passend moment om het premiepercentage te verhogen.

Verhoging fiscaal maximum pensioengevend salaris

Ook het maximale salaris waarover een werknemer pensioen mag opbouwen, zal in 2023 fors verhoogd worden, namelijk van € 114.866,- (2022) naar € 128.810,- (2023). Deze verhoging kan leiden tot hogere premielasten indien werknemers een salaris hebben dat hoger is dan het huidige fiscaal maximum pensioengevend salaris.

Netto pensioenregeling t.b.v. salaris boven het fiscaal maximum
De Netto pensioenregeling is een vrijwillige pensioenregeling voor deelnemers met een pensioengevend salaris van meer dan het fiscaal maximum pensioengevend salaris. Deze dient als aanvulling op de verplichte collectieve pensioenregeling.

Door de forse verhoging van het fiscaal maximum pensioengevend salaris, bestaat er een reële kans dat één of meerdere werknemers niet langer in aanmerking komen voor deelname aan de Netto pensioenregeling. De premie bij een netto pensioenregeling wordt volledig door de deelnemer betaald uit het netto salaris, en dient stopgezet te worden indien de werknemer niet langer deelneemt aan deze regeling.

Vragen of advies nodig?

Wilt u meer weten over de impact op uw pensioenregeling van deze aanpassingen? Neem dan contact op met uw pensioenadviseur om de mogelijkheden te bespreken. Onze adviseurs zullen u tevens een passende ondersteuning bieden bij het informeren van uw werknemers over de aanpassing van uw pensioenregeling.