Nieuws

Een nieuw regeerakkoord, wat kunnen bedrijven verwachten?


Regeerakkoord Regering Tweede Kamer

Het duurde lang en voelde haast als een bevalling. Niet vreemd ook, want de formatieperiode duurde maar liefst 9 maanden. Op woensdag 15 december was het dan eindelijk zover en presenteerde het kabinet het nieuwe regeerakkoord. In het akkoord staat wat het kabinet de komende regeerperiode van plan is en wil bereiken. Wat betekent dit voor u als ondernemer? Wij zetten 5 belangrijke punten uit het coalitieakkoord 2021 – 2025 op een rij.

1. Klimaat en energie

Vanuit het kabinet ligt er de wens dat bedrijven verder gaan verduurzamen. Door dit eenvoudiger te maken moet het voor bedrijven aantrekkelijker worden zich hiermee bezig te houden. Een van de manieren waarop het nieuwe kabinet dit wil doen is door regelingen voor verduurzaming te versimpelen. Om onder andere gebouwen, de industrie, mobiliteit en de energievoorziening te verduurzamen, heeft de regering 35 miljard euro voor de komende 10 jaar gereserveerd. Daarnaast scherpt het nieuwe kabinet de CO2-reductiedoelen aan: 55% reductie in 2030, 70% reductie in 2035 en 80% in 2040.

Ook wil het kabinet vanaf 2030 rekeningrijden invoeren. De motorrijtuigenbelasting zal dan worden bepaald op basis van het aantal verreden kilometers per jaar. Dit systeem gaat gelden voor zowel elektrische auto’s als auto’s die rijden op fossiele brandstof.

Om onze afhankelijkheid van gas voor energievoorziening te verkleinen, zal het nieuwe kabinet naar de mogelijkheden kijken om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Ook blijft de regering het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, aardwarmte en waterstof, stimuleren. Om dit alles in goede banen te leiden wordt er een aparte minister voor Klimaat en Energie benoemd.

2. Stikstof

Alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren aan de reductie van stikstof en natuurverbetering. Om de verandering in de landbouw en natuur aan te pakken, komt er een transitiefonds van cumulatief 25 miljard euro tot 2035. Doelstellingen hiervoor moeten nu in 2030 al zijn bereikt in plaats van in 2035.

3. Wonen

De bouw van woningen wordt versneld tot circa 100.000 woningen per jaar. Om deze woningen voor iedereen toegankelijk te maken, stelt de regering eisen aan het type woning. Tenminste tweederde van die 100.000 woningen moet bestaan uit betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de nationale hypotheekgarantie zijn. Daarnaast streeft het kabinet ernaar om jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te bouwen en nog 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van kantoren tot woningen om de acute woningnood voor onder andere arbeidsmigranten en ´spoedzoekers´ tegen te gaan.

4. Fiscaal

In het regeerakkoord heeft de nieuwe regering opgenomen dat zij het belastingstelsel eenvoudiger wil maken door toeslagen af te schaffen. Zo wordt er 3 miljard euro uitgetrokken om de lasten van lage- en middeninkomens te verlagen. De zelfstandigenaftrek wordt met 650 euro per jaar versneld afgebouwd tot deze in 2030 nog 1.200 euro bedraagt. Ter compensatie krijgen zelfstandigen een hogere arbeidskorting.

Voor ondernemers binnen een familiebedrijf is het goed om te weten dat het kabinet bedrijfsopvolging binnen dit type bedrijf eenvoudiger en eerlijker wil maken. Daarbij wordt misbruik van regelingen tegengegaan.

5. Innovatie

Om innovatie te stimuleren krijgen ondernemers met een start-up of scaleup die gericht is op transitie, ondersteuning. Hierbij gaat het om bedrijven die zich bezighouden met:

  • Klimaat en energie
  • Digitalisering
  • Sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en quantumcomputing
  • Circulaire economie

Voor sociaal ondernemers wordt er een nieuwe maatschappelijke BV-vorm gecreëerd waar zij gebruik van kunnen maken.

Publiek-private samenwerking op het gebied van kennis en innovatie blijft een belangrijk onderdeel van het bedrijfslevenbeleid. Zo blijft het Topsectorenbeleid actief en komt er een nieuw fonds voor onderzoek en wetenschap om te investeren in kennis en innovatie.

Meer weten over belangrijke veranderingen in wetgeving en regels? KvK heeft de 12 belangrijkste punten uit het coalitieakkoord 2021-2025 voor ondernemers op een rij gezet.

Bron: Kamer van Koophandel