Blog van een specialist

Wat voor effect hebben een veranderend klimaat, technologische ontwikkelingen en toenemende schadelast op brandverzekeringen?

door Alexia Jagers

Jarenlang was de brandschademarkt zeer concurrerend met veelal structureel te lage premies en zijn de premies niet aangepast aan de gestegen schadelast. De laatste jaren zien wij een ander beeld en zijn ten gevolge van de slechte resultaten de premies, eigen risico’s en/of voorwaarden aangepast in het nadeel van verzekerden.

Vervelend is hierbij, dat ook de verzekerden getroffen zijn die (bijna) schadevrij zijn geweest. De intreding van een verharding van de brandverzekeringsmarkt heeft zich vorig jaar reeds ingezet en neemt nog steeds toe.

Verzekeraars zijn zeer kritisch in de risico’s die zij accepteren. Dit is de reden, dat de contracten formeel worden opgezegd om zo de risico’s opnieuw te beoordelen en premies en condities te kunnen aanpassen. Het aantal verzekeraars neemt af en het effect hiervan is dat er minder te kiezen is. Voor ons elke keer een uitdagende zoektocht naar capaciteit om de moeilijkere risico’s voor 100 % te verzekeren. “Onverzekerbare” risico’s vormen een extra uitdaging en zijn niet, lastig of niet volledig te verzekeren. Hieronder kunnen bedrijven gerangschikt worden zoals recyclingbedrijven (inclusief kringloopwinkels), bedrijven actief in de voedingsindustrie, leegstaande panden & panden voorzien van asbest, verouderde bedrijfsverzamelgebouwen, veehouderijbedrijven, maar ook de bedrijven met achterstallig onderhoud en een laag niveau aan preventie.

Uw pand verhuren, en dan?

Heeft u plannen om uw gebouwen te gaan verhuren? Zou uw huurder weleens kunnen vallen in de groep moeilijk of onverzekerbare risico’s? Leg de huurder met een omschrijving van de activiteiten bij ons voor. Dit voorkomt, dat u pas na het tekenen en het ingaan van de huurovereenkomst wordt geconfronteerd met aanpassingen van uw brandpolis. Dit kan zijn een premieverhoging, een beperking van de dekking of in het uiterste geval helemaal geen dekking meer.

De resultaten van brandverzekeraars staan onder druk

Dit komt door hogere schadebedragen vanwege grote branden en extreme weersinvloeden (denk aan de frequentie van stormen en extremere vormen van neerslag). Wat kunt u zelf doen om de premielast enigszins te beperken en uw bedrijfsuitrusting verzekerd te houden? U kunt meehelpen aan het terugbrengen van schades door het doen aan preventie. Preventie is soms al wettelijk verankerd voor uw aansprakelijkheidsrisico’s. Een goed voorbeeld hiervan is de verplichte elektrakeuring. Elektrische installaties die niet goed functioneren kunnen de oorzaak zijn van het ontstaan van een brandschade. Dit is de reden, dat brandverzekeraars de elektrakeuring verplicht stellen. Zo is het aansluiten van een machine met een verlengdoos geen goed idee. O.a. stofvorming kan de oorzaak zijn van het uitbreken van een brand. Maar ook een inbraaksysteem of het zorgen voor voldoende blusmiddelen en het niet aanhouden van opslag van brandbare materialen buiten de gebouwen, kunnen ervoor zorgen, dat schaden worden voorkomen of beperkt blijven. Verzekeraars zetten steeds meer in op preventie. Dit kan net het verschil maken tussen wel of geen dekking en goede premies met voorwaarden.

Zonnepanelen zorgen voor extra brandgevaar

De plaatsing van zonnepanelen zorgen voor brandgevaar bij het aanleggen, het gebruik en het onderhoud. Zonnepanelen kunnen verkeerd worden gemonteerd, onjuist worden aangesloten en er kan sprake zijn van blootliggende kabels. Maar ook de aanwezigheid van brandbare dak- en isolatiematerialen wordt in het ontwerp vaak over het hoofd gezien. Al deze zaken hebben een stijging van het aantal branden met zonnepanelen tot gevolg. Om de risico’s van het plaatsen van zonnepanelen beheersbaar te houden en verzekerd te krijgen, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken en verzekeraars wensen voorgaande aan de plaatsing inzage te verkrijgen in de planning. Heeft u plannen om zonnepanelen te gaan plaatsen? Neem voorafgaande aan de plaatsing contact met ons op en wij kunnen u informeren met welke zaken u rekening moet houden. Hiermee voorkomt u, dat het plaatsen van zonnepanelen leidt tot geen dekking. Daarnaast voorkomt u hiermee extra kosten die u moet maken na plaatsing om te voldoen aan de preventiemaatregelen die gesteld worden aan de plaatsing van zonnepanelen.

Risico’s van lithiumbatterijen

De risico’s rondom de toepassing van lithiumbatterijen neemt de afgelopen jaren toe en hiermee het aantal brandincidenten. Lithiumbatterijen zijn batterijen die in een fiets, auto of in gereedschap kunnen zitten. Door een beschadiging of verhitting van een batterij kan de druk en de warmte in de batterij opvoeren, totdat er een explosie ontstaat. De beschadiging kan door stoten, vallen of een aanrijding ontstaan en voor verhitting is zonnewarmte soms al voldoende. Een brand met lithiumbatterijen is door de brandweer lastig onder controle te krijgen. Er kan wel gekoeld, maar niet geblust worden. De aanwezigheid van lithiumbatterijen heeft daarom vaak brandschaden van grote omvang tot gevolg. De aanwezigheid van lithiumbatterijen heeft gevolgen voor het afsluiten van een brandverzekering. U kunt hierbij denken aan het lastig verkrijgen van een 100 % dekking, maar u moet ook rekening houden met hogere premies, soms afwijkende voorwaarden en het treffen van extra preventiemaatregelen (bijvoorbeeld geen opslag van gebruikte Lithiumbatterijen binnen de gebouwen, maar opslag in een aparte voorziening op het binnenterrein van de gebouwen).

Heeft u vragen over preventie, brandschade of polisvoorwaarden, schroom niet en neem contact met mij op. Ik vertel u graag wat de mogelijkheden zijn.

Alexia Jagers
Specialist Brand

Ontvang het laatste nieuws over uw risico’s in uw mailbox.