marco-borsato-afgelast-concert

Evenementenverzekering

Loop geen onnodig risico

Welkom via Eventbranche.nl.

Een geboekte artiest is ziek, noodweer tijdens een outdoor festival of u wordt aansprakelijk gesteld voor schade door één van uw bezoekers. Zomaar wat voorbeelden die u verzekert als organisator met een evenementenverzekering.

Berekenen, info en aanvragen

Klap is verzekeringsmakelaar en dé specialist in evenementenverzekeringen en partner van een aantal gerenommeerde brancheorganisaties. Vraag direct online een offerte aan voor uw evenement. Het is snel en eenvoudig. Maak nu vrijblijvend online een berekening of vraag direct aan.

Het verzekeren van kleine tot hele grote evenementen in het binnen- en buitenland is in de afgelopen jaren een specialiteit van Klap geworden.

Direct contact met onze specialisten  ›

De meest complete dekking

Evenementenverzekering premie  ›

De Evenementenverzekering

De organisatie van evenementen vergt heel wat van uw creativiteit. Er zijn helaas omstandigheden die zich niet laten regelen.

Een vergunning die plotseling wordt ingetrokken, een artiest wordt ziek op de dag van het optreden, een bezoeker stelt u aansprakelijk voor geleden schade of door plotseling noodweer moet het hele evenement worden afgelast.

Lees onderstaand welke risico´s u afdekt.


Productinformatie evenementenverzekering

Voor welke risico´s kunt u zich verzekeren? We leggen het u in heldere termen uit.

Onkosten

Deze rubriek is de basis van een evenementenverzekering en geeft dekking voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. De dekking is van kracht als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast.

Er is bij deze basisdekking geen eigen risico van toepassing. Daarnaast zijn facultatief de volgende uitbreidingen mogelijk:

1. Extreem weer

U verzekert zich voor het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdig beeindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

2. Aansprakelijkheid

Hiermee verzekert u op secundaire basis - aanvullende op een bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

3. Materiaal

Alle zaken die uw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor u tijdens het evenement verantwoordelijk voor bent verzekert u tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

4. Ongevallen

Met de rubriek ongevallen verzekert u een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement.

Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van uw vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen.

Met deze extra dekking voorziet u in een tegemoetkoming in de kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzonder onwelkome situatie.

5. Non Appearance

De non-appearance verzekering dekt de schade (lees tevergeefs gemaakte kosten en/of nog te maken extra kosten) door het niet verschijnen van een of meer van de verzekerde personen als gevolg van overlijden/ arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Premie evenementenverzekering berekenen  ›
Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Premie berekenen Wat is het Menu

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.