Omgewaaide feesttent

Evenementenverzekering

Geen onnodig risico lopen

Een geboekte artiest komt niet opdagen, tijdens een outdoor festival waait een feesttent om of u wordt aansprakelijk gesteld voor schade door één van uw bezoekers. Zomaar wat voorbeelden.

Heeft u daarom al gedacht aan een evenementenverzekering?

Evenement verzekeren

Klap is een vertrouwd assurantiemakelaar met meer dan 150 jaar ervaring op het gebied van verzekeren.

Talloze kleine evenementen hebben wij verzekerd, maar ook aansprekende grote evenementen zijn met de expertise van onze specialisten Marc en Michiel verzekerd:

Voor dat alles wat mis kan gaan voor, tijdens en na uw feest is er de Evenementenverzekering van Klap.

Kleine en grote evenementen

Wij hebben onder andere verzekerd:

  • Gay Pride
  • Mysteryland
  • KLM Open
  • Sail
  • Symphonica in Rosso
  • De Vrienden van Amstel Live!
  • Hiswa te Water

Vraag direct een offerte

Er kan altijd wel iets mis gaan. Met de evenementenverzekering van Klap verzekert u zich uitstekend tegen deze risico´s.

Regelt u de organisatie, laat ons de zekerheid bieden dat uw evenement financieel een feest blijft.

Offerte aanvragen  ›

Productinformatie

Voor welke risico´s kunt u zich verzekeren? We leggen het u in heldere termen uit.

Onkosten

Deze rubriek is de basis van een evenementenverzekering en geeft dekking voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. De dekking is van kracht als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast.

Er is bij deze basisdekking geen eigen risico van toepassing. Daarnaast zijn facultatief de volgende uitbreidingen mogelijk:

1. Extreem weer

U verzekert zich voor het niet door kunnen gaan van het evenement, uitstel, onderbreking of voortijdig beeindiging door extreme weersomstandigheden. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

2. Aansprakelijkheid

Hiermee verzekert u op secundaire basis - aanvullende op een bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - de aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

3. Materiaal

Alle zaken die uw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor u tijdens het evenement verantwoordelijk voor bent verzekert u tegen verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

4. Ongevallen

Met de rubriek ongevallen verzekert u een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement.

Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van uw vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen.

Met deze extra dekking voorziet u in een tegemoetkoming in de kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzonder onwelkome situatie.

5. Non Appearance

De non-appearance verzekering dekt de schade (lees tevergeefs gemaakte kosten en/of nog te maken extra kosten) door het niet verschijnen van een of meer van de verzekerde personen als gevolg van overlijden/ arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Verzekeraars kunnen hierbij van de verzekerde een gezondheidsverklaring of medische keuring verlangen.

6. Rechtsbijstand

Bij een evenement komt veel kijken. Niet alleen in de voorbereiding, maar ook tijdens en na het evenement kunnen allerlei geschillen ontstaan. Met (tijdelijke) werknemers, leveranciers, artiesten, maar ook met overheidsinstanties.

Hierbij geldt dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen. Soms is het uw woord tegen dat van de wederpartij. Met de unieke rechtsbijstandverzekering inclusief strafrechtelijke kwesties verzekert u zich hiervoor.

Premie berekenen  ›
Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.