Klap Verzekeringsmakelaar

Beursmakelaar sinds 1854

Lees verder

  Agent gegevens


  Adresgegevens verzekerde


  Klap biedt maatwerk begeleiding voor een scherp tarief.

  Vraag vandaag nog aan en ontvang uw persoonlijk aanbod van één van onze specialisten.


  Polisgegevens

  Risico / schade


  Risicoadres


  Aanvullend nodig


  Download hier uw documenten

  U kunt onderstaande formulieren downloaden, invullen en opsturen


  Upload hier uw documenten

  Is er een herstelverklaring van de eventueel gedurende de keuring geconstateerde gebreken? Rapportage van een technische inspectie met een overzicht van uitgevoerde preventiemaatregelen.
  Indien zonnepanelen overhandiging van documenten zoals berekening van constructie, draagkrachtmeting, zijn de gebouwen voorzien van isolatiemateriaal .


  Bedrijfsverzamelgebouw

  Indien het een aanvraag betreft voor een bedrijfsverzamelgebouw upload hier een overzicht van huurders met beknopte omschrijving van hun activiteiten.


  Polisgegevens

  Risico / schade


  Upload hier uw documenten


  Algemene leveringsvoorwaarden?


  Polisgegevens

  Risico / schade


  Upload hier uw documenten


  Inventarisatie goederenstroom transport

  Download onderstaande formulier en vul deze volledig in. Hierna kunt u het ingevulde formulier uploaden onder het kopje: Upload Inventarisatie goederenstroom transport


  Hoe het werkt

  • Placing broker

   Klap treedt voor u op als placing broker en geeft u toegang tot de co-assurantiemarkt.

  • Verzekeringsverzoek

   Na uw aanvraag op deze site, krijgt u een aanbod van één van onze specialisten.

  • Adviestraject

   Toch een adviestraject nodig? Dat kan! Klap werkt met een fixed fee.  Direct aanvragen

  Veel gestelde vragen

  Heeft u een complex of zwaar risico verzekerd, dan is de kans groot dat dit via een beursverzekering op de assurantiebeurs is geregeld.
  Op de assurantiebeurs vindt u de meest voorkomende risico’s die u kunt verzekeren via de co-assurantiebeurs. Meestal zijn dit één van uw belangrijkste verzekeringen.
  Daarom is het aan te raden om juist uw beurspolissen eens tegen het licht te houden! Bij Klap kunt u terecht voor diverse beurspolissen; Brand, Transport en Aansprakelijkheid beursverzekering.
  Deze verzekering is bestemd voor eigenaren van een gebouw. Naast het gebouw zelf zijn er ook bijgebouwen, schuttingen, antennes, zonweringen e.d. meeverzekerd.
  Een brand beursverzekering voorziet onder andere in een schadevergoeding na brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, storm, stoom, neerslag, inbraak of een poging daartoe, alsmede kwaadwillige beschadiging na inbraak.
  Tijdens het transport staan de goederen bloot aan allerlei gevaren, zoals diefstal, verkeersongevallen, menselijke fouten en bederf.
  De dekking begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde (“warehouse to warehouse”).
  Aangezien het vervoer meestal door derden wordt verzorgd, kunt u geen directe invloed uitoefenen op de veiligheid van uw goederen.
  Vooral als uw bedrijf goederen met een grote waarde laat vervoeren, verdient het de aanbeveling een goederentransportverzekering af te sluiten.
  Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. In dit verband wordt wel gesproken van “veramerikanisering” van het aansprakelijkheidsrecht en van de opkomst van een claimcultuur.
  Het gaat daarbij dan zowel om een toename van het aantal als van de omvang van claims. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door wetgeving die personen en bedrijven uitgebreidere mogelijkheden biedt tot het claimen van een financiële schadeloosstelling.
  Daarom is het van groot belang dat u over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt die uw bedrijf bescherming biedt tegen een mogelijke aantasting van het vermogen en de continuïteit van uw onderneming.
  De agent ontvangt 50% van de provisie gedurende de looptijd van het contract. De agent behoudt zijn rechten op de portefeuille. Klap treedt als placing broker op met of zonder adviesbegeleiding.
  Adviesbegeleiding (en daarmee de kosten) zijn voor rekening Klap.
  De agent ontvangt de vooraf afgesproken provisie gedurende de looptijd van het contract. De agent behoudt zijn rechten op de portefeuille. Klap treedt als placing broker op met of zonder adviesbegeleiding.
  Adviesbegeleiding (en daarmee de kosten) zijn voor rekening Klap.
  Klap doet dit voor brand, aansprakelijkheid en transport risico’s. Heeft u andere risico’s, dan kunnen wij die ook faciliteren, maar deze risico’s kunt u niet helemaal volledig via de website aanvragen. Hiervoor kunt gebruik maken van het persoonlijke contact met onze specialisten.
  Daarnaast kunnen wij u bijstaan in gesprekken met een prospect, dat kan fysiek of telefonisch. Ook kunnen wij, indien gewenst, u voorzien van een advies voor uw klant. Dat soort vraagstukken gaan tegen een fee vergoeding die bij u in rekening wordt gebracht.
  Klap Verzekeringsmakelaar is een bedrijf dat al meer dan 165 jaar particuliere en zakelijke relaties adviseert op het gebied van verzekeringen. Dat merkt u aan de persoonlijke adviezen met een juiste mix van preventie en verzekeren, tegen de voor u beste condities.
  Bovendien kennen wij de praktijk van het ondernemen uit eigen ervaring, waardoor wij in staat zijn proactief te reageren op uw bedrijfsspecifieke behoeften. En dat praat wel zo makkelijk.

  Hoe werkt Klap beursmakelaar?

  Alleen het beste advies met de best
  passende verzekeringen is goed genoeg

  Al uw klanten verdienen het beste advies met de best passende verzekeringen. Dat mogen ze van u als professioneel intermediair verwachten. U mag van ons verwachten dat wij voor u optimale markttoegang verzorgen. Daarom bieden wij een nieuw initiatief aan: Klap Beursmakelaar.

  Neem contact met ons op als u financieel advies nodig heeft over de risicodomeinen; CAR, Werkmaterieel en Averij-Grosse.

  “… Klap is lid van een wereldwijd en onafhankelijk makelaarsnetwerk en kan hiermee al uw buitenlandse verzekeringsbelangen behartigen.”

  De specialisten van Klap

  Alexia Jagers

  Specialist Transport & Brand
  020 – 261 61 14
  ajagers@klap.com

  Michel Posthuma

  Specialist Aansprakelijkheid
  020 – 261 06 08
  mposthuma@klap.com

  Jacqueline Bolijn

  Manager specialisten
  020 – 261 61 17
  jbolijn@klap.com

  Rens Kuut

  Specialist Aansprakelijkheid
  020 – 261 61 11
  rkuut@klap.com

  Danny Bak

  Specialist
  020 – 261 06 18
  dbak@klap.com